Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=block

(main | block)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zablokuj użytkownika.

Parametry:
user

Użytkownik, którego chcesz zablokować.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, zakres IP oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
userid
Przestarzałe.

Zamiast tego podaj parametr user=#ID.

Type: integer
expiry

Czas trwania. Może być względny (np. 5 months or 2 weeks) lub konkretny (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli jest ustawiony na infinite, indefinite, lub never, blokada nigdy nie wygaśnie.

Default: never
reason

Powód blokady.

Domyślnie: (puste)
anononly

Blokuj tylko anonimowych użytkowników (blokuje anonimowe edycje z tego adresu IP).

Type: boolean (details)
nocreate

Zapobiegnij utworzeniu konta.

Type: boolean (details)
autoblock

Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie się logował.

Type: boolean (details)
noemail

Uniemożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem interfejsu wiki. (Wymagane uprawnienie blockemail).

Type: boolean (details)
hidename

Ukryj nazwę użytkownika z rejestru blokad. (Wymagane uprawnienie hideuser)

Type: boolean (details)
allowusertalk

Pozwala użytkownikowi edytować własną stronę dyskusji (zależy od $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Jeżeli ten użytkownik jest już zablokowany, nadpisz blokadę.

Type: boolean (details)
watchuser

Obserwuj stronę użytkownika lub IP oraz ich strony dyskusji.

Type: boolean (details)
tags

Znaczniki do dodania przy wpisie w rejestrze.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
partial

Zablokuj użytkownikowi dostęp do wybranych stron lub przestrzeni nazw zamiast do całej witryny.

Type: boolean (details)
pagerestrictions

Lista tytułów stron do zablokowania użytkownikowi możliwości edycji. Ma zastosowanie tylko gdy partial (częściowa) jest ustawione na true (prawda).

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 10.
namespacerestrictions

Lista ID przestrzeni nazw do zablokowania użytkownikowi możliwości edycji. Ma zastosowanie tylko gdy partial (częściowa) jest ustawione na true (prawda).

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykłady:
Zablokuj IP 192.0.2.5 na 3 dni z powodem.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Zablokuj użytkownika Vandal na zawsze z powodem i uniemożliw utworzenie nowego konta oraz wysyłanie emaili.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]