Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=clientlogin (login)

(main | clientlogin)
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zaloguj się na wiki używając interaktywnego flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolean (details)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolean (details)
logintoken

Token „login” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
Ten moduł akceptuje dodatkowe parametry, w zależności od dostępnych żądań poświadczeń. Użyj action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=login (lub poprzednią odpowiedzią tego modułu, jeśli dotyczy) aby określić dostępne żądania i pola, których używają.
Przykłady:
Rozpocznij proces logowania się do wiki jako użytkownik Example z hasłem ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Kontynuuj logowanie po prośbie od UI o weryfikację dwuetapową, dostarczając OATHToken o wartości 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]