Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=compare

(main | compare)

Pokaż porównanie dwóch stron.

Numer wersji, tytuł strony, ID strony, tekst lub względne odniesienie dla parametrów „from” i „to” musi być zaliczone.

Parametry:
fromtitle

Pierwszy tytuł do porównania.

fromid

ID pierwszej strony do porównania.

Type: integer
fromrev

Pierwsza wersja do porównania.

Type: integer
fromslots

Nadpisz zawartość wersji podaną przez fromtitle, fromid lub fromrev.

Ten parametr określa sloty do zmodyfikowania. Użyj fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot} oraz fromcontentformat-{slot} aby określić zawartość każdego slotu.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
fromtext-{slot}

Tekst wybranego slotu. Slot jest usunięty z wersji jeśli pominięto ten parametr.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromsection-{slot}

When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Content serialization format of fromtext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel-{slot}

Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
frompst

Dokonaj zapisu wersji roboczej transformacji przeprowadzonej na fromtext-{slot}.

Type: boolean (details)
fromtext
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromtext-main instead.

fromcontentformat
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromcontentmodel-main instead.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
fromsection
Przestarzałe.

Only use the specified section of the specified 'from' content.

totitle

Drugi tytuł do porównania.

toid

Numer drugiej strony do porównania.

Type: integer
torev

Druga wersja do porównania.

Type: integer
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z następujących wartości: cur, next, prev
toslots

Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
totext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tosection-{slot}

When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tocontentformat-{slot}

Content serialization format of totext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel-{slot}

Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
topst

Do a pre-save transform on totext.

Type: boolean (details)
totext
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use totext-main instead.

tocontentformat
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
tosection
Przestarzałe.

Only use the specified section of the specified 'to' content.

prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions. If the user has been revision deleted, a fromuserhidden or touserhidden property will be returned.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
timestamp
(bez opisu)
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Default: diff|ids|title
slots

Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Przykład:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [otwórz w brudnopisie]