Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=edit

(main | edit)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Twórz i edytuj strony.

Parametry:
title

Tytuł strony do edycji. Nie może być użyty równocześnie z pageid.

pageid

ID strony do edycji. Nie może być używany równocześnie z title.

Type: integer
section

Numer sekcji. 0 dla górnej sekcji, new dla nowej sekcji.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

summary

Opis edycji. Także tytuł sekcji gdy użyto section=new, a nie ustawiono sectiontitle.

tags

Znaczniki zmian do zastosowania w tej edycji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
minor

Oznacz tę zmianę jako drobną zmianę.

Type: boolean (details)
notminor

Nie oznaczaj tej zmiany jako drobną nawet jeśli ustawiona jest preferencja „Wszystkie edycje domyślnie oznaczaj jako drobne”.

Type: boolean (details)
bot

Oznacz tę edycję jako edycję bota.

Type: boolean (details)
baserevid

ID of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions. Self-conflicts cause the edit to fail unless basetimestamp is set.

Type: integer
basetimestamp

Czas wersji, która jest edytowana. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Można pobrać poprzez action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Konflikty z samym sobą są ignorowane.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
starttimestamp

Czas rozpoczęcia procesu edycji. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Odpowiednia wartość może być pobrana za pomocą curtimestamp podczas rozpoczynania procesu edycji (np. podczas ładowania zawartości strony do edycji).

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
recreate

Ignoruj błędy o usunięciu strony w międzyczasie.

Type: boolean (details)
createonly

Nie edytuj strony, jeśli już istnieje.

Type: boolean (details)
nocreate

Zwróć błąd, jeśli strona nie istnieje.

Type: boolean (details)
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Type: boolean (details)
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
md5

Hash MD5 parametru text lub złączonych parametrów prependtext i appendtext. Jeżeli ustawiony, edycja nie zostanie zapisana dopóki hash nie będzie się zgadzać.

prependtext

Tekst do dodania na początku strony. Zastępuje text.

appendtext

Tekst do dodania na końcu strony. Zastępuje text.

Użyj section=new zamiast tego parametru aby dodać nową sekcję.

undo

Wycofaj tę wersję. Zastępuje text, prependtext i appendtext.

Type: integer
The value must be no less than 0.
undoafter

Wycofaj wszystkie wersje od undo do tej. Jeżeli nie ustawiono, wycofaj tylko jedną wersję.

Type: integer
The value must be no less than 0.
redirect

Automatycznie rozwiązuj przekierowania.

Type: boolean (details)
contentformat

Format serializacji zawartości wprowadzonego tekstu.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Model zawartości nowego tekstu.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

Token powinien być wysyłany jako ostatni parametr albo przynajmniej po parametrze text.

This parameter is required.