Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=feedwatchlist

(main | feedwatchlist)

Zwraca kanał listy obserwowanych.

Parametry:
feedformat

Format kanału.

Jedna z następujących wartości: atom, rss
Default: rss
hours

Wymień strony zmienione w ciągu tylu godzin licząc od teraz.

Type: integer
The value must be between 1 and 72.
Default: 24
linktosections

Linkuj bezpośrednio do zmienionych sekcji jeżeli to możliwe.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
Zmiany zewnętrzne.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
Przykłady:
Pokaż kanał listy obserwowanych.
api.php?action=feedwatchlist [otwórz w brudnopisie]
Pokaż wszystkie zmiany na obserwowanych stronach dokonane w ciągu ostatnich 6 godzin.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [otwórz w brudnopisie]