Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

format=jsonfm

(main | jsonfm)

Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
callback

Jeśli podano, przekazuje dane wyjściowe do wywołania podanej funkcji. Dla bezpieczeństwa wszelkie dane dotyczące użytkownika zostaną ograniczone.

utf8

Jeśli podano, koduje większość (ale nie wszystkie) symbole nie będące ASCII jako UTF-8 zamiast zastępowania ich szesnastkowymi sekwencjami awaryjnymi. Domyślne gdy wartością formatversion nie jest 1.

Type: boolean (details)
ascii

Jeśli podano, koduje wszystkie symbole nie będące ASCII używając szesnastkowych sekwencji awaryjnych. Domyślne gdy wartością formatversion jest 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Formatowanie wyjścia:

1
Format kompatybilny wstecznie (wartości logiczne w stylu XML, klucz * dla danych, itd.).
2
Współczesny format.
latest
Użyj najnowszego formatu (obecnie 2); może ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Default: 1