Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=opensearch

(main | opensearch)

Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.

Parametry:
search

Wyszukaj tekst.

This parameter is required.
namespace

Przestrzenie nazw do przeszukania. Pomijane jeśli search zaczyna się od poprawnego przedrostka przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Default: 0
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
suggest
Przestarzałe.

Nieużywane.

Type: boolean (details)
redirects

Jak obsługiwać przekierowania:

return
Zwróć samo przekierowanie.
resolve
Zwróć stronę docelową. Może zwrócić mniej niż wyników określonych w limit.

Z powodów historycznych, domyślnie jest to "return" dla format=json, a "resolve" dla innych formatów.

Jedna z następujących wartości: resolve, return
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

Jeżeli pojawią się ostrzeżenia związane z format=json, zwróć błąd API zamiast ignorowania ich.

Type: boolean (details)
Przykład:
Znajdź strony zaczynające się od Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [otwórz w brudnopisie]