Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=paraminfo

(main | paraminfo)

Zdobądź informacje o modułach API.

Parametry:
modules

Lista nazw modułów (wartości parametrów action i format lub main). Można określić podmoduły za pomocą + lub wszystkie podmoduły, wpisując +*, lub wszystkie podmoduły rekursywnie +**.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
helpformat

Format tekstów pomocy.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: none
querymodules
Przestarzałe.

Lista nazw modułów zapytań (wartość parametrów prop, meta lub list). Użyj modules=query+foo zamiast querymodules=foo.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allcampaigns, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, extracts, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, gadgetcategories, gadgets, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pageimages, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
mainmodule
Przestarzałe.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Przestarzałe.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Przestarzałe.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm