Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=alldeletedrevisions (adr)

(main | query | alldeletedrevisions)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość sha1hidden.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Tekst wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość texthidden.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
adrlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
adrexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
adruser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
adrnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
adrstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: adrstart musi być przed adrend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: adrstart musi być po adrend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
adrfrom

Zacznij listowanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrto

Skończ listowanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrprefix

Szukaj tytułów stron zaczynających się na tę wartość.

Nie może być używane z adruser.
adrexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Nie może być używane z adruser.
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
adrtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

adrcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)
Przykłady:
Wymień ostatnie 50 usuniętych edycji przez użytkownika Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
Wymień ostatnie 50 usuniętych edycji z przestrzeni głównej.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [otwórz w brudnopisie]