Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=allimages (ai)

(main | query | allimages)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Kolejno wylicza wszystkie obrazy.

Parametry:
aisort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartości: name, timestamp
Default: name
aidir

Kolejność listowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending, newer, older
Default: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
mime
Dodaje typ MIME pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
Default: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Ogranicz do obrazków, mających co najmniej taką liczbę bajtów.

Type: integer
aimaxsize

Ogranicz do obrazków, mających co najwyżej taką liczbę bajtów.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z następujących wartości: all, bots, nobots
Default: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ailimit

How many images in total to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
Przykłady:
Pokaz listę plików rozpoczynających się na literę B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [otwórz w brudnopisie]
Pokaż listę ostatnio przesłanych plików, podobnie do Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [otwórz w brudnopisie]
Pokaż listę plików z typem MIME image/png lub image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [otwórz w brudnopisie]
Pokaż informacje o 4 plikach rozpoczynających się na literę T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [otwórz w brudnopisie]