Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

(main | query | alllinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.

Parametry:
alcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

alfrom

Nazwa linku, od którego rozpocząć wyliczanie.

alto

Nazwa linku, na którym zakończyć wyliczanie.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Dodaje tytuł linku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Default: title
alnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
allimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
aldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [otwórz w brudnopisie]
Lista unikatowych tytułów plików.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets pages containing the links.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [otwórz w brudnopisie]