Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=allpages (ap)

(main | query | allpages)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.

Parametry:
apfrom

Tytuł strony, od której rozpocząć wyliczanie.

apcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

apto

Tytuł strony, na której zakończyć wyliczanie.

apprefix

Szukaj wszystkich tytułów stron rozpoczynających się od tej wartości.

apnamespace

Przestrzeń nazw do wyliczenia.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
apfilterredir

Które strony wymienić.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: all
apminsize

Ogranicz do stron, mających co najmniej taką liczbę bajtów.

Type: integer
apmaxsize

Ogranicz do stron, mających co najwyżej taką liczbę bajtów.

Type: integer
apprtype

Ogranicz tylko do zabezpieczonych stron.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, move, upload
apprlevel

Filtruj zabezpieczenia w oparciu o poziom zabezpieczenia (musi być użyte wraz z parametrem apprtype=).

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filtruj zabezpieczenia w oparciu o dziedziczność (ignorowane gdy parametr apprtype nie jest ustawiony).

Jedna z następujących wartości: all, cascading, noncascading
Default: all
aplimit

Liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
apdir

Kolejność listowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
apfilterlanglinks

Filtruj na podstawie posiadania przez stronę linków językowych. Zauważ, że może to nie uwzględniać linków językowych dodanych przez rozszerzenie.

Jedna z następujących wartości: all, withlanglinks, withoutlanglinks
Default: all
apprexpiry

Filtruj zabezpieczenia na podstawie czasu wygaśnięcia zabezpieczenia:

indefinite
Pobierz tylko strony z nieokreślonym wygaśnięciem zabezpieczenia.
definite
Pobierz tylko strony z określonym wygaśnięciem zabezpieczenia.
all
Pobierz stronyz dowolnym wygaśnięciem zabezpieczenia.
Jedna z następujących wartości: all, definite, indefinite
Default: all
Przykłady:
Pokaż listę stron rozpoczynających się na literę B.
api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Pokaż informacje o 4 stronach rozpoczynających się na literę T.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Pokaż zawartość pierwszych dwóch nieprzekierowujących stron, zaczynających się na Re.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [otwórz w brudnopisie]