Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=allredirects (ar)

(main | query | allredirects)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.

Parametry:
arcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

arfrom

Nazwa przekierowania, od którego rozpocząć wyliczanie.

arto

Nazwa przekierowania, na którym zakończyć wyliczanie.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Dodaje tytuł przekierowania.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): fragment, ids, interwiki, title
Default: title
arnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
arlimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending