Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

(main | query | backlinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.

Parametry:
bltitle

Tytuł strony do wyszukania. Nie może być użyty równocześnie z blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

blnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
bldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)