Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=categorymembers (cm)

(main | query | categorymembers)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wszystkie strony w danej kategorii.

Parametry:
cmtitle

Kategoria, której zawartość wymienić (wymagane). Musi zawierać prefiks Kategoria:. Nie może być używany równocześnie z cmpageid.

cmpageid

ID strony kategorii, z której wymienić strony. Nie może być użyty równocześnie z cmtitle.

Type: integer
cmprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Doda ID strony.
title
Doda tytuł i identyfikator przestrzeni nazw strony.
sortkey
Doda klucz sortowania obowiązujący w danej kategorii (ciąg szesnastkowy).
sortkeyprefix
Doda klucz sortowania obowiązujący w danej kategorii (czytelna przez człowieka część klucza sortowania).
type
Doda informacje o typie strony w kategorii (page (strona), subcat (podkategoria) lub file (plik)).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Default: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): file, page, subcat
Default: page|subcat|file
cmcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

cmlimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
cmsort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartości: sortkey, timestamp
Default: sortkey
cmdir

W jakim kierunku sortować.

Jedna z następujących wartości: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Default: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Przestarzałe.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Przestarzałe.

Use cmendhexsortkey instead.