Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=exturlusage (eu)

(main | query | exturlusage)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wylicz strony zawierające podany adres URL.

Parametry:
euprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Dodaje ID strony.
title
Dodaje tytuł i identyfikator przestrzeni nazw strony.
url
Dodaje adres URL, używany na stronie.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, url
Default: ids|title|url
eucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Domyślnie: (puste)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
eulimit

Liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)