Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

(main | query | iwbacklinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iwbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Dodaje prefiks interwiki.
iwtitle
Dodaje tytuł interwiki.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): iwprefix, iwtitle
Domyślnie: (puste)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending