Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

list=pageswithprop (pwp)

(main | query | pageswithprop)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

This parameter is required.
pwpprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Doda ID strony.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Dodaje wartość właściwości strony.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, value
Default: ids|title
pwpcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

pwplimit

Maksymalna liczba zwracanych stron.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pwpdir

W jakim kierunku sortować.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
Lista pierwszych 10 stron za pomocą {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [otwórz w brudnopisie]
Pobierz dodatkowe informacje o pierwszych 10 stronach wykorzystując __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [otwórz w brudnopisie]