Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

prop=revisions (rv)

(main | query | revisions)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pozyskaj informacje o wersji.

May be used in several ways:

  1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
  2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
  3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametry:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość sha1hidden.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Tekst wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość texthidden.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in rvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
rvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Type: boolean (details)
rvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: rvstart musi być przed rvend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: rvstart musi być po rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Przestarzałe.

Which tokens to obtain for each revision.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): rollback
rvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.