Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

meta=siteinfo (si)

(main | query | siteinfo)

Zwróć ogólne informacje na temat witryny.

Parametry:
siprop

Informacje do pozyskania:

general
Ogólne informacje o systemie.
namespaces
Lista zarejestrowanych przestrzeni nazw i ich nazwy kanoniczne.
namespacealiases
Lista zarejestrowanych aliasów przestrzeni nazw.
specialpagealiases
Lista aliasów stron specjalnych.
magicwords
Lista słów magicznych i ich aliasów.
interwikimap
Zwraca mapę interwiki (opcjonalnie filtrowaną i opcjonalnie lokalizowaną przy użyciu siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Zwraca statystyki witryny.
usergroups
Zwraca grupy użytkowników i powiązane uprawnienia.
libraries
Zwraca biblioteki zainstalowane na wiki.
extensions
Zwraca rozszerzenia zainstalowane na wiki.
fileextensions
Zwraca listę rozszerzeń plików (typów plików), które można przesłać.
rightsinfo
Zwraca informacje o prawach (licencji) wiki, jeśli takie są dostępne.
restrictions
Zwraca informacje o dostępnych typach ograniczeń (zabezpieczeń).
languages
Zwraca listę języków wspieranych przez MediaWiki (opcjonalnie lokalizowane przy użyciu siinlanguagecode).
languagevariants
Zwraca listę kodów języków dla których włączony jest LanguageConverter i wspierane warianty dla każdego z nich.
skins
Zwraca listę wszystkich włączonych skórek (opcjonalnie lokalizowane przy użyciu siinlanguagecode, w innym wypadku z języku treści).
extensiontags
Zwraca listę znaczników rozszerzeń dla analizatora składni.
functionhooks
Zwraca listę funkcji haków analizatora składni.
showhooks
Zwraca listę wszystkich subskrybowanych haków (zawartość $wgHooks).
variables
Zwraca listę ID zmiennych.
protocols
Zwraca listę protokołów dozwolonych w linkach zewnętrznych.
defaultoptions
Zwraca domyślne wartości preferencji użytkownika.
uploaddialog
Zwraca konfigurację okna przesyłania.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): dbrepllag, defaultoptions, extensions, extensiontags, fileextensions, functionhooks, general, interwikimap, languages, languagevariants, libraries, magicwords, namespacealiases, namespaces, protocols, restrictions, rightsinfo, showhooks, skins, specialpagealiases, statistics, uploaddialog, usergroups, variables
Default: general
sifilteriw

Zwróć tylko lokalne lub tylko globalne wpisy mapy interwiki.

Jedna z następujących wartości: !local, local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolean (details)
sinumberingroup

Wyświetla liczbę użytkowników w grupach użytkowników.

Type: boolean (details)
siinlanguagecode

Kod języka zlokalizowanych nazw języków (najlepsze możliwe) i skórek.