Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=userrights

(main | userrights)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień przynależność użytkownika do grup.

Parametry:
user

Użytkownik.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
userid
Przestarzałe.

Zamiast tego podaj parametr user=#ID.

Type: integer
add

Dodaj użytkownika do tych grup, lub, jeżeli jest już ich członkiem, zmień czas wygaśnięcia członkostwa w tych grupach.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
expiry

Sygnatury czasowe wygaśnięcia. Mogą być względne (np. 5 months lub 2 weeks) lub bezwzględne (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli ustawiona jest tylko jedna sygnatura, to zostanie zastosowana do wszystkich grup podanych w parametrze add. Użyj infinite, indefinite, infinity lub never aby grupa nigdy nie wygasła.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
remove

Usuń użytkownika z tych grup.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token „userrights” pobrany z action=query&meta=tokens

Dla zachowania kompatybilności token używany w interfejsie sieciowym jest także akceptowany.

This parameter is required.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
Przykłady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]