Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=visualeditor

(main | visualeditor)
  • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: VisualEditor
  • Licencja: MIT

Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.

Parametry:
page

Strona, na której wykonuje się działania.

This parameter is required.
badetag

Jeśli zapytanie do RESTBase zwróciło ETag wyglądający na nieprawidłowy, podaj go tutaj w celu logowania problemu.

format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm
Default: jsonfm
paction

Zadanie do wykonania.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: metadata, parse, parsedoc, parsefragment, templatesused, wikitext
wikitext

Wikikod wysyłany do usługi Parsoid, do przekonwertowania na HTML (paction=parsefragment).

section

Sekcja, na której działać.

stash

When saving, set this true if you want to use the stashing API.

oldid

Numer wersji, którą chcesz użyć (domyślnie to numer aktualnej wersji).

editintro

Edytuj intro, aby dodać do powiadomień.

pst

Wstępna transformacja wikitekstu przed zapisem, zanim zostanie wysłany do Parsoida (paction=parsefragment).

Type: boolean (details)
preload

Strona, z której treści można korzystać, jeśli pobrana strona nie zawiera jeszcze żadnej treści.

preloadparams

Parametry do zastąpienia na stronie wstępnego ładowania, jeśli są obecne.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).