Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

Moduł główny

Stan: API MediaWiki jest ugruntowanym i stabilnym interfejsem, który jest aktywnie wspierany i ulepszany. Mimo iż staramy się tego unikać, czasami mogą mieć miejsce drastyczne zmiany; subskrybuj listę dyskusyjną mediawiki-api-announce, aby być na bieżąco ze zmianami.

Błędne żądania: Gdy zostanie wysłane błędne żądanie do API, zostanie wysłany w odpowiedzi nagłówek HTTP z kluczem „MediaWiki-API-Error” i zarówno jego wartość jak i wartość kodu błędu wysłanego w odpowiedzi będą miały taką samą wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz API: Błędy i ostrzeżenia.

Parametry:
action

Wybierz akcję do wykonania.

block
Zablokuj użytkownika.
changeauthenticationdata
Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.
changecontentmodel
Zmień model zawartości strony
checktoken
Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.
clientlogin
Zaloguj się na wiki używając interaktywnego flow.
compare
Pokaż porównanie dwóch stron.
createaccount
Utwórz nowe konto.
delete
Usuń stronę.
edit
Twórz i edytuj strony.
emailuser
Wyślij e‐mail do użytkownika.
expandtemplates
Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.
feedcontributions
Zwraca kanał wkładu użytkownika.
feedrecentchanges
Zwraca kanał ostatnich zmian.
feedwatchlist
Zwraca kanał listy obserwowanych.
filerevert
Przywróć plik do starej wersji.
flickrblacklist
Validate a Flickr URL by using the user ID (NSID) for blacklisting.
help
Wyświetl pomoc dla określonych modułów.
imagerotate
Obróć jeden lub wiecej obrazków.
import
Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.
linkaccount
Link an account from a third-party provider to the current user.
login
Zaloguj się i pobierz ciasteczka poświadczeń.
logout
Wyloguj i wyczyść dane sesji.
managetags
Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.
mergehistory
Łączenie historii edycji.
move
Przenieś stronę.
opensearch
Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.
options
Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.
paraminfo
Zdobądź informacje o modułach API.
parse
Parsuje treść i zwraca wynik pracy parsera.
patrol
Sprawdź stronę lub edycję.
protect
Zmień poziom zabezpieczenia strony.
purge
Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.
query
Pozyskuj dane z i o MediaWiki.
removeauthenticationdata
Usuń dane poświadczeń obecnego użytkownika.
resetpassword
Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.
revisiondelete
Usuwaj i przywracaj wersje.
rollback
Wycofaj ostatnią edycję na stronie.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Zmień język strony.
spamblacklist
Sprawdź jeden lub więcej adresów URL pod kątem obecności na liście spamu.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
templatedata
Wydobądź dane przechowywane przez rozszerzenie TemplateData.
titleblacklist
Sprawdź tytuł artykułu, pliku lub nazwy użytkownika pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.
unblock
Odblokuj użytkownika.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Zmień przynależność użytkownika do grup.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
watch
Dodaj strony do listy obserwowanych obecnego użytkownika lub usuń je z niej.
tokens
Przestarzałe. Get tokens for data-modifying actions.
categorytree
Wewnętrzny. Wewnętrzny moduł rozszerzenia CategoryTree.
cspreport
Wewnętrzny. Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
scribunto-console
Wewnętrzny. Wewnętrzny moduł obsługi żądań XHR z konsoli Scribunto.
stashedit
Wewnętrzny. Prepare an edit in shared cache.
visualeditor
Wewnętrzny. Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.
visualeditoredit
Wewnętrzny. Zapisz stronę HTML5 w MediaWiki (konwertowana na wikikod przez usługę Parsoid).
Jedna z następujących wartości: block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, flickrblacklist, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, spamblacklist, tag, templatedata, titleblacklist, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens, categorytree, cspreport, scribunto-console, stashedit, visualeditor, visualeditoredit
Default: help
format

Format danych wyjściowych.

json
Dane wyjściowe w formacie JSON.
jsonfm
Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).
none
Output nothing.
php
Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.
phpfm
Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Dane wyjściowe w formacie XML.
xmlfm
Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).
Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Default: jsonfm
maxlag

Maksymalne opóźnienie mogą być używane kiedy MediaWiki jest zainstalowana w klastrze zreplikowanej bazy danych. By zapisać działania powodujące większe opóźnienie replikacji, ten parametr może wymusić czekanie u klienta, dopóki opóźnienie replikacji jest mniejsze niż określona wartość. W przypadku nadmiernego opóźnienia, kod błędu maxlag jest zwracany z wiadomością jak Oczekiwanie na $host: $lag sekund opóźnienia.
Zobacz Podręcznik:Parametr Maxlag by uzyskać więcej informacji.

Type: integer
smaxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną s-maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Type: integer
Default: 0
maxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Type: integer
Default: 0
assert

Zweryfikuj, czy użytkownik jest zalogowany, jeżeli wybrano user, niezalogowany, jeżeli wybrano anon, lub czy ma uprawnienia bota, jeżeli wybrano bot.

Jedna z następujących wartości: anon, bot, user
assertuser

Sprawdź, czy bieżący użytkownik posiada nazwę.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika
requestid

Każda wartość tu podana będzie dołączana do odpowiedzi. Może być użyta do rozróżniania żądań.

servedby

Dołącz do odpowiedzi nazwę hosta, który obsłużył żądanie.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Dołącz obecny znacznik czasu do wyniku.

Type: boolean (details)
responselanginfo

Dołącz języki użyte w uselang i errorlang do wyniku.

Type: boolean (details)
origin

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body).

For authenticated requests, this must match one of the origins in the Origin header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match the Origin header, a 403 response will be returned. If this parameter matches the Origin header and the origin is whitelisted, the Access-Control-Allow-Origin and Access-Control-Allow-Credentials headers will be set.

For non-authenticated requests, specify the value *. This will cause the Access-Control-Allow-Origin header to be set, but Access-Control-Allow-Credentials will be false and all user-specific data will be restricted.

uselang

Język, w którym mają być pokazywane tłumaczenia komunikatów. action=query&meta=siteinfo z siprop=languages zwróci listę języków lub ustaw jako user, aby pobrać z preferencji zalogowanego użytkownika lub content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki.

Default: user
errorformat

Format tekstu ostrzeżeń i błędów.

plaintext
Wikitekst z usuniętymi znacznikami HTML i zamienionymi encjami.
wikitext
Nieprzeparsowany wikitekst.
html
HTML.
raw
Nazwa komunikatu i parametry.
none
Brak tekstu na wyjściu, tylko kody błędów.
bc
Format używany przed MediaWiki 1.29. errorlang i errorsuselocal są ignorowane.
Jedna z następujących wartości: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
Default: bc
errorlang

Język, w którym mają być pokazywane ostrzeżenia i błędy. action=query&meta=siteinfo z siprop=languages zwróci listę języków lub ustaw jako content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki. Możesz też ustawić jako uselang, aby użyć tej samej wartości co parametr uselang.

Default: uselang
errorsuselocal

Jeśli podano, teksty błędów będą używały lokalnie zmodyfikowanych komunikatów z przestrzeni MediaWiki.

Type: boolean (details)
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [otwórz w brudnopisie]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [otwórz w brudnopisie]
Uprawnienia:
writeapi
Zapis poprzez interfejs API
Przydzielone dla: all, user oraz bot
apihighlimits
Użyj wyższych limitów w zapytaniach API (dla zapytań powolnych: 500; dla zapytań szbkich: 5000). Limity zapytań powolnych są także stosowane dla parametrów z podanymi wieloma wartościami.
Przydzielone dla: bot oraz sysop

action=block

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zablokuj użytkownika.

Parametry:
user

Użytkownik, którego chcesz zablokować.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, zakres IP oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
userid
Przestarzałe.

Zamiast tego podaj parametr user=#ID.

Type: integer
expiry

Czas trwania. Może być względny (np. 5 months or 2 weeks) lub konkretny (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli jest ustawiony na infinite, indefinite, lub never, blokada nigdy nie wygaśnie.

Default: never
reason

Powód blokady.

Domyślnie: (puste)
anononly

Blokuj tylko anonimowych użytkowników (blokuje anonimowe edycje z tego adresu IP).

Type: boolean (details)
nocreate

Zapobiegnij utworzeniu konta.

Type: boolean (details)
autoblock

Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie się logował.

Type: boolean (details)
noemail

Uniemożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem interfejsu wiki. (Wymagane uprawnienie blockemail).

Type: boolean (details)
hidename

Ukryj nazwę użytkownika z rejestru blokad. (Wymagane uprawnienie hideuser)

Type: boolean (details)
allowusertalk

Pozwala użytkownikowi edytować własną stronę dyskusji (zależy od $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Jeżeli ten użytkownik jest już zablokowany, nadpisz blokadę.

Type: boolean (details)
watchuser

Obserwuj stronę użytkownika lub IP oraz ich strony dyskusji.

Type: boolean (details)
tags

Znaczniki do dodania przy wpisie w rejestrze.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
partial

Zablokuj użytkownikowi dostęp do wybranych stron lub przestrzeni nazw zamiast do całej witryny.

Type: boolean (details)
pagerestrictions

Lista tytułów stron do zablokowania użytkownikowi możliwości edycji. Ma zastosowanie tylko gdy partial (częściowa) jest ustawione na true (prawda).

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 10.
namespacerestrictions

Lista ID przestrzeni nazw do zablokowania użytkownikowi możliwości edycji. Ma zastosowanie tylko gdy partial (częściowa) jest ustawione na true (prawda).

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykłady:
Zablokuj IP 192.0.2.5 na 3 dni z powodem.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Zablokuj użytkownika Vandal na zawsze z powodem i uniemożliw utworzenie nowego konta oraz wysyłanie emaili.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=categorytree

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CategoryTree
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wewnętrzny moduł rozszerzenia CategoryTree.

Parametry:
category

Tytuł w przestrzeni nazw kategorii, prefiks będzie ignorowany jeżeli podany.

This parameter is required.
options

Opcje dla konstruktora CategoryTree w postaci obiektu JSON. Opcja depth domyślnie wynosi 1.

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.

Parametry:
changeauthrequest

Użyj tego żądania poświadczeń za pośrednictwem id od action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=change.

This parameter is required.
changeauthtoken

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
Ten moduł akceptuje dodatkowe parametry, w zależności od dostępnych żądań poświadczeń. Użyj action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=change (lub poprzednią odpowiedzią tego modułu, jeśli dotyczy) aby określić dostępne żądania i pola, których używają.

action=changecontentmodel

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień model zawartości strony

Parametry:
title

Tytuł strony do zmiany modelu zawartości. Nie moze być użyty wraz z pageid.

pageid

ID strony do zmiany modelu zawartości. Nie może być użyte wraz z title.

Type: integer
summary

Opis zmian i powód we wpisie rejestru

tags

Change tags to apply to the log entry and edit.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
model

Model zawartości nowego tekstu.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
bot

Oznacz zmianę modelu zawartości flagą bota.

Type: boolean (details)
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=checktoken

Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.

Parametry:
type

Typ tokenu do przetestowania.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token do przetestowania.

This parameter is required.
maxtokenage

Maksymalny wiek tokenu, w sekundach.

Type: integer

action=clearhasmsg

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.

Przykład:
Wyczyść flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.
api.php?action=clearhasmsg [otwórz w brudnopisie]

action=clientlogin (login)

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zaloguj się na wiki używając interaktywnego flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolean (details)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolean (details)
logintoken

Token „login” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
Ten moduł akceptuje dodatkowe parametry, w zależności od dostępnych żądań poświadczeń. Użyj action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=login (lub poprzednią odpowiedzią tego modułu, jeśli dotyczy) aby określić dostępne żądania i pola, których używają.
Przykłady:
Rozpocznij proces logowania się do wiki jako użytkownik Example z hasłem ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Kontynuuj logowanie po prośbie od UI o weryfikację dwuetapową, dostarczając OATHToken o wartości 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=compare

Pokaż porównanie dwóch stron.

Numer wersji, tytuł strony, ID strony, tekst lub względne odniesienie dla parametrów „from” i „to” musi być zaliczone.

Parametry:
fromtitle

Pierwszy tytuł do porównania.

fromid

ID pierwszej strony do porównania.

Type: integer
fromrev

Pierwsza wersja do porównania.

Type: integer
fromslots

Nadpisz zawartość wersji podaną przez fromtitle, fromid lub fromrev.

Ten parametr określa sloty do zmodyfikowania. Użyj fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot} oraz fromcontentformat-{slot} aby określić zawartość każdego slotu.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
fromtext-{slot}

Tekst wybranego slotu. Slot jest usunięty z wersji jeśli pominięto ten parametr.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromsection-{slot}

When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Content serialization format of fromtext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel-{slot}

Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
frompst

Dokonaj zapisu wersji roboczej transformacji przeprowadzonej na fromtext-{slot}.

Type: boolean (details)
fromtext
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromtext-main instead.

fromcontentformat
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel
Przestarzałe.

Specify fromslots=main and use fromcontentmodel-main instead.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
fromsection
Przestarzałe.

Only use the specified section of the specified 'from' content.

totitle

Drugi tytuł do porównania.

toid

Numer drugiej strony do porównania.

Type: integer
torev

Druga wersja do porównania.

Type: integer
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z następujących wartości: cur, next, prev
toslots

Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.

This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
totext-{slot}

Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tosection-{slot}

When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
tocontentformat-{slot}

Content serialization format of totext-{slot}.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel-{slot}

Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
topst

Do a pre-save transform on totext.

Type: boolean (details)
totext
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use totext-main instead.

tocontentformat
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel
Przestarzałe.

Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
tosection
Przestarzałe.

Only use the specified section of the specified 'to' content.

prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions. If the user has been revision deleted, a fromuserhidden or touserhidden property will be returned.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions. If the comment has been revision deleted, a fromcommenthidden or tocommenthidden property will be returned.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
timestamp
(bez opisu)
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Default: diff|ids|title
slots

Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Przykład:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [otwórz w brudnopisie]

action=createaccount (create)

 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Utwórz nowe konto.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Type: boolean (details)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Type: boolean (details)
createtoken

Token „createaccount” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
Ten moduł akceptuje dodatkowe parametry, w zależności od dostępnych żądań poświadczeń. Użyj action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=create (lub poprzednią odpowiedzią tego modułu, jeśli dotyczy) aby określić dostępne żądania i pola, których używają.

action=cspreport

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.

Parametry:
reportonly

Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy

Type: boolean (details)
source

What generated the CSP header that triggered this report

Default: internal

action=delete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Usuń stronę.

Parametry:
title

Tytuł strony do usunięcia. Nie moze być użyty wraz z pageid.

pageid

ID strony do usunięcia. Nie może być użyte wraz z title.

Type: integer
reason

Powód usuwania. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie użyty powód wygenerowany automatycznie.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do obecnej listy obserwowanych.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z obecnej listy obserwowanych.

Type: boolean (details)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=edit

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Twórz i edytuj strony.

Parametry:
title

Tytuł strony do edycji. Nie może być użyty równocześnie z pageid.

pageid

ID strony do edycji. Nie może być używany równocześnie z title.

Type: integer
section

Numer sekcji. 0 dla górnej sekcji, new dla nowej sekcji.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

summary

Opis edycji. Także tytuł sekcji gdy użyto section=new, a nie ustawiono sectiontitle.

tags

Znaczniki zmian do zastosowania w tej edycji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
minor

Oznacz tę zmianę jako drobną zmianę.

Type: boolean (details)
notminor

Nie oznaczaj tej zmiany jako drobną nawet jeśli ustawiona jest preferencja „Wszystkie edycje domyślnie oznaczaj jako drobne”.

Type: boolean (details)
bot

Oznacz tę edycję jako edycję bota.

Type: boolean (details)
baserevid

ID of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions. Self-conflicts cause the edit to fail unless basetimestamp is set.

Type: integer
basetimestamp

Czas wersji, która jest edytowana. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Można pobrać poprzez action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Konflikty z samym sobą są ignorowane.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
starttimestamp

Czas rozpoczęcia procesu edycji. Służy do wykrywania konfliktów edycji. Odpowiednia wartość może być pobrana za pomocą curtimestamp podczas rozpoczynania procesu edycji (np. podczas ładowania zawartości strony do edycji).

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
recreate

Ignoruj błędy o usunięciu strony w międzyczasie.

Type: boolean (details)
createonly

Nie edytuj strony, jeśli już istnieje.

Type: boolean (details)
nocreate

Zwróć błąd, jeśli strona nie istnieje.

Type: boolean (details)
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Type: boolean (details)
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z listy obserwowanych bieżącego użytkownika.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
md5

Hash MD5 parametru text lub złączonych parametrów prependtext i appendtext. Jeżeli ustawiony, edycja nie zostanie zapisana dopóki hash nie będzie się zgadzać.

prependtext

Tekst do dodania na początku strony. Zastępuje text.

appendtext

Tekst do dodania na końcu strony. Zastępuje text.

Użyj section=new zamiast tego parametru aby dodać nową sekcję.

undo

Wycofaj tę wersję. Zastępuje text, prependtext i appendtext.

Type: integer
The value must be no less than 0.
undoafter

Wycofaj wszystkie wersje od undo do tej. Jeżeli nie ustawiono, wycofaj tylko jedną wersję.

Type: integer
The value must be no less than 0.
redirect

Automatycznie rozwiązuj przekierowania.

Type: boolean (details)
contentformat

Format serializacji zawartości wprowadzonego tekstu.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Model zawartości nowego tekstu.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

Token powinien być wysyłany jako ostatni parametr albo przynajmniej po parametrze text.

This parameter is required.

action=emailuser

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyślij e‐mail do użytkownika.

Parametry:
target

Użytkownik, do którego wysłać e-mail.

This parameter is required.
subject

Nagłówek tematu.

text

Treść emaila.

This parameter is required.
ccme

Wyślij kopię wiadomości do mnie.

Type: boolean (details)
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykład:
Wyślij e-mail do użytkownika WikiSysop z tekstem Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=expandtemplates

Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.

Parametry:
title

Tytuł strony.

text

Wikitext do przekonwertowania.

This parameter is required.
revid

ID wersji, dla {{REVISIONID}} i podobnych zmiennych.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
Rozwinięty wikitekst.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categories, encodedjsconfigvars, jsconfigvars, modules, parsetree, properties, ttl, volatile, wikitext
includecomments

Whether to include HTML comments in the output.

Type: boolean (details)
generatexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)

action=feedcontributions

Zwraca kanał wkładu użytkownika.

Parametry:
feedformat

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: atom, rss
Default: rss
user

Jakich użytkowników pobrać wkład.

This parameter is required.
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, zakres IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
namespace

Z jakiej przestrzeni nazw wyświetlać wkład użytkownika.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
year

Od roku (i wcześniej).

Type: integer
month

Od miesiąca (i wcześniej).

Type: integer
tagfilter

Pokaż tylko wkład z tymi znacznikami.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): mw-blank, mw-changed-redirect-target, mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-replace, mw-rollback, mw-undo, uploadwizard, uploadwizard-flickr, visualeditor, visualeditor-needcheck, visualeditor-switched, visualeditor-wikitext
Domyślnie: (puste)
deletedonly

Pokazuj tylko usunięty wkład.

Type: boolean (details)
toponly

Pokazuj tylko edycje będące ostatnią zmianą strony.

Type: boolean (details)
newonly

Pokazuj tylko edycje tworzące stronę.

Type: boolean (details)
hideminor

Ukryj drobne zmiany.

Type: boolean (details)
showsizediff

Pokaż różnicę rozmiaru między wersjami.

Type: boolean (details)
Przykład:
Zwróć liste edycji dokonanych przez użytkownika Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [otwórz w brudnopisie]

action=feedrecentchanges

Zwraca kanał ostatnich zmian.

Parametry:
feedformat

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: atom, rss
Default: rss
namespace

Przestrzeń nazw, do której ograniczone są wyniki.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
invert

Wszystkie przestrzenie nazw oprócz wybranej.

Type: boolean (details)
associated

Uwzględnij powiązaną przestrzeń nazw (dyskusja lub treść).

Type: boolean (details)
days

Dni, do których ograniczone są wyniki.

Type: integer
The value must be no less than 1.
Default: 7
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Type: integer
The value must be between 1 and 50.
Default: 50
from

Pokaż zmiany od tamtej chwili.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
hideminor

Ukryj drobne zmiany.

Type: boolean (details)
hidebots

Ukryj zmiany zrobione przez boty.

Type: boolean (details)
hideanons

Ukryj zmiany zrobione przez anonimowych użytkowników.

Type: boolean (details)
hideliu

Ukryj zmiany zrobione przez zarejestrowanych użytkowników.

Type: boolean (details)
hidepatrolled

Ukryj sprawdzone zmiany.

Type: boolean (details)
hidemyself

Ukryj zmiany zrobione przez obecnego użytkownika.

Type: boolean (details)
hidecategorization

Ukryj zmiany w kategoryzacji.

Type: boolean (details)
tagfilter

Filtruj po znacznikach.

target

Pokaż tylko zmiany na stronach linkowanych z tej strony.

showlinkedto

Pokaż zmiany na stronach linkujących do wybranej strony.

Type: boolean (details)

action=feedwatchlist

Zwraca kanał listy obserwowanych.

Parametry:
feedformat

Format kanału.

Jedna z następujących wartości: atom, rss
Default: rss
hours

Wymień strony zmienione w ciągu tylu godzin licząc od teraz.

Type: integer
The value must be between 1 and 72.
Default: 24
linktosections

Linkuj bezpośrednio do zmienionych sekcji jeżeli to możliwe.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
Zmiany zewnętrzne.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
Przykłady:
Pokaż kanał listy obserwowanych.
api.php?action=feedwatchlist [otwórz w brudnopisie]
Pokaż wszystkie zmiany na obserwowanych stronach dokonane w ciągu ostatnich 6 godzin.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [otwórz w brudnopisie]

action=filerevert

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Przywróć plik do starej wersji.

Parametry:
filename

Docelowa nazwa pliku bez prefiksu Plik:

This parameter is required.
comment

Prześlij komentarz.

Domyślnie: (puste)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

This parameter is required.
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=flickrblacklist

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Upload Wizard
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Validate a Flickr URL by using the user ID (NSID) for blacklisting.

When used with the list option, returns all blacklisted IDs.

Parametry:
url

Adres URL na Flickr do sprawdzenia.

list

When set, the complete blacklist is returned. Cannot be used together with url.

Type: boolean (details)

action=help

Wyświetl pomoc dla określonych modułów.

Parametry:
modules

Moduły do wyświetlenia pomocy dla (wartości action i format parametry, lub main). Może określić podmoduły z +.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: main
submodules

Dołącz pomoc podmodułów nazwanego modułu.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Zawiera pomoc dla podmodułów rekursywnie.

Type: boolean (details)
wrap

Wrap the output in a standard API response structure.

Type: boolean (details)
toc

Dołącz spis treści do wyjściowego HTML.

Type: boolean (details)

action=imagerotate

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Obróć jeden lub wiecej obrazków.

Parametry:
rotation

Stopni w prawo, aby obrócić zdjęcie.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: 90, 180, 270
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

tags

Tags to apply to the entry in the upload log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=import

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.

Zauważ, że żądanie HTTP POST musi zostać wykonane jako przesłanie pliku (tj. przy użyciu multipart/form-data) podczas przesyłania pliku do parametru xml.

Parametry:
summary

Podsumowanie importu rekordów dziennika.

xml

Przesłany plik XML.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

Dla przesłanych importów: prefiks interwiki do zastosowania do nieznanych nazw użytkowników (i znanych jeśli parametr assignknownusers jest ustawiony).

interwikisource

Dla importów interwiki: wiki, z której importować.

Jedna z następujących wartości:
interwikipage

Dla importów interwiki: strona do importu.

fullhistory

Dla importów interwiki: importuj całą historię, a nie tylko obecną wersję.

Type: boolean (details)
templates

Dla importów interwiki: importuj też wszystkie użyte szablony.

Type: boolean (details)
namespace

Importuj do tej przestrzeni nazw. Nie może być użyte razem z rootpage.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
assignknownusers

Przypisz edycje lokalnym użytkownikom gdy ich nazwy istnieją lokalnie.

Type: boolean (details)
rootpage

Importuj jako podstronę tej strony. Nie może być użyte razem z namespace.

tags

Change tags to apply to the entry in the import log and to the null revision on the imported pages.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=linkaccount (link)

 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Type: boolean (details)
linktoken

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
Ten moduł akceptuje dodatkowe parametry, w zależności od dostępnych żądań poświadczeń. Użyj action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=link (lub poprzednią odpowiedzią tego modułu, jeśli dotyczy) aby określić dostępne żądania i pola, których używają.

action=login (lg)

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zaloguj się i pobierz ciasteczka poświadczeń.

Ta operacja powinna być wykonywana wyłącznie w połączeniu z użyciem Specjalna:BotPasswords; użycie do logowania do konta głównego jest przestarzałe i może zepsuć sie bez ostrzeżenia. Aby bezpiecznie logować się do głównego konta użyj action=clientlogin.

Parametry:
lgname

Nazwa użytkownika.

lgpassword

Hasło.

lgdomain

Domena (opcjonalnie).

lgtoken

Token „login” pobrany z action=query&meta=tokens

action=logout

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyloguj i wyczyść dane sesji.

Parametr:
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykład:
Wyloguj obecnego użytkownika.
api.php?action=logout&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=managetags

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.

Parametry:
operation

Jakiej operacji dokonać:

create
Stworzenie nowego znacznika zmian do ręcznego użycia.
delete
Usunięcie znacznika zmian z bazy danych, włącznie z usunięciem danego znacznika z wszystkich oznaczonych nim zmian i wpisów rejestru i ostatnich zmian.
activate
Aktywuj znacznik zmian, użytkownicy będą mogli go ręcznie przypisywać.
deactivate
Dezaktywuj znacznik zmian, użytkownicy nie będą mogli przypisywać go ręcznie.
This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: activate, create, deactivate, delete
tag

Znacznik do utworzenia, usunięcia, aktywacji lub dezaktywacji. Do utworzenia znacznika, nazwa nie misi istnieć. Do usunięcia znacznika, musi on istnieć. Do aktywacji znacznika, musi on istnieć i nie może być w użyciu przez żadne rozszerzenie. Do dezaktywowania znacznika, musi on być do tej pory aktywowany i ręcznie zdefiniowany.

This parameter is required.
reason

Opcjonalny powód utworzenia, usunięcia, włączenia lub wyłączenia znacznika.

ignorewarnings

Czy zignorować ostrzeżenia, które pojawiają się w trakcie operacji.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=mergehistory

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Łączenie historii edycji.

Parametry:
from

Tytuł strony, z której historia ma zostać połączona. Nie może być używane z fromid.

fromid

ID strony, z której historia ma zostać połączona. Nie może być używane z from.

Type: integer
to

Tytuł strony, z którą połączyć historię. Nie może być używane z toid.

toid

ID strony, z którą połączyć historię. Nie może być używane z to.

Type: integer
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
reason

Powód łączenia historii.

Domyślnie: (puste)
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=move

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Przenieś stronę.

Parametry:
from

Tytuł strony do zmiany nazwy. Nie można używać razem z fromid.

fromid

ID strony do przeniesienia. Nie może być użyte wraz z from.

Type: integer
to

Tytuł na jaki zmienić nazwę strony.

This parameter is required.
reason

Powód zmiany nazwy.

Domyślnie: (puste)
movetalk

Zmień nazwę strony dyskusji, jeśli istnieje.

Type: boolean (details)
movesubpages

Zmień nazwy podstron, jeśli możliwe.

Type: boolean (details)
noredirect

Nie twórz przekierowania.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
ignorewarnings

Ignoruj wszystkie ostrzeżenia.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=opensearch

Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.

Parametry:
search

Wyszukaj tekst.

This parameter is required.
namespace

Przestrzenie nazw do przeszukania. Pomijane jeśli search zaczyna się od poprawnego przedrostka przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Default: 0
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
suggest
Przestarzałe.

Nieużywane.

Type: boolean (details)
redirects

Jak obsługiwać przekierowania:

return
Zwróć samo przekierowanie.
resolve
Zwróć stronę docelową. Może zwrócić mniej niż wyników określonych w limit.

Z powodów historycznych, domyślnie jest to "return" dla format=json, a "resolve" dla innych formatów.

Jedna z następujących wartości: resolve, return
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

Jeżeli pojawią się ostrzeżenia związane z format=json, zwróć błąd API zamiast ignorowania ich.

Type: boolean (details)
Przykład:
Znajdź strony zaczynające się od Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [otwórz w brudnopisie]

action=options

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.

Można ustawiać tylko opcje zarejestrowane w rdzeniu, w zainstalowanych rozszerzeniach lub z kluczami o prefiksie userjs- (do wykorzystywania przez skrypty użytkowników).

Parametry:
reset

Resetuj preferencje do domyślnych.

Type: boolean (details)
resetkinds

Lista typów opcji do zresetowania, jeżeli ustawiono opcję reset.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): all, registered, registered-checkmatrix, registered-multiselect, special, unused, userjs
Default: all
change

Lista zmian, w formacie nazwa=wartość (np. skin=vector). Jeżeli nie zostanie podana wartość (nawet znak równości), np., optionname|otheroption|..., to opcja zostanie zresetowana do jej wartości domyślnej. Jeżeli jakakolwiek podawana wartość zawiera znak pionowej kreski (|), użyj alternatywnego separatora wielu wartości aby operacja się powiodła.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
optionname

Nazwa opcji, która powinna być ustawiona na wartość optionvalue.

optionvalue

Wartość opcji, określona w optionname.

token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=paraminfo

Zdobądź informacje o modułach API.

Parametry:
modules

Lista nazw modułów (wartości parametrów action i format lub main). Można określić podmoduły za pomocą + lub wszystkie podmoduły, wpisując +*, lub wszystkie podmoduły rekursywnie +**.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
helpformat

Format tekstów pomocy.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: none
querymodules
Przestarzałe.

Lista nazw modułów zapytań (wartość parametrów prop, meta lub list). Użyj modules=query+foo zamiast querymodules=foo.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allcampaigns, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, extracts, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, gadgetcategories, gadgets, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pageimages, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
mainmodule
Przestarzałe.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Przestarzałe.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Przestarzałe.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

Parsuje treść i zwraca wynik pracy parsera.

Zobacz różne moduły prop dla action=query aby pozyskać informacje z obecnej wersji strony.

Istnieje kilka możliwości określenia tekstu do parsowania:

 1. Określ stronę lub wersję przy użyciu page, pageid lub oldid.
 2. Wyraźnie określ treść przy użyciu text, title, revid oraz contentmodel.
 3. Określ tylko podsumowanie do parsowania. Parametr prop powinien zostać pusty.
Parametry:
title

Tytuł strony do której należy tekst. Jeśli pominiesz ten parametr to contentmodel musi zostać podany a API zostanie użyte jako tytuł.

text

Tekst do parsowania. Użyj title lub contentmodel aby kontrolować model zawartości.

revid

ID wersji dla {{REVISIONID}} i podobnych zmiennych.

Type: integer
summary

Powód do sparsowania.

page

Parsuj zawartość tej strony. Nie może być użyte razem z text oraz title.

pageid

Parsuj treść tej strony. Nadpisuje page.

Type: integer
redirects

Jeśli page lub pageid jest ustawione na przekierowanie, rozwiąż je.

Type: boolean (details)
oldid

Parsuj treść tej wersji. Nadpisuje page oraz pageid.

Type: integer
prop

Jakie porcje informacji otrzymać:

text
Przetworzony tekst z wikitekstu.
langlinks
Linki językowe z przetworzonego wikitekstu.
categories
Kategorie z przetworzonego wikitekstu.
categorieshtml
Wersja HTML listy kategorii.
links
Linki wewnętrzne z przetworzonego wikitekstu.
templates
Szablony z przetworzonego wikitekstu.
images
Zdjęcia z przetworzonego wikitekstu.
externallinks
Linki zewnętrzne z przetworzonego wikitekstu.
sections
Sekcje z przetworzonego wikitekstu.
revid
Dodaje ID wersji do sparsowanej strony.
displaytitle
Dodaje tytuł parsowanego wikitekstu.
headhtml
Podaje sparsowany typ dokumenty, otwarcie <html>, element <head> oraz otwarcie <body> strony.
modules
Podaje moduły ResourceLoadera używane na stronie. Aby je załadować, użyj mw.loader.using(). Parametr jsconfigvars lub encodedjsconfigvars musi zostać pobrany wraz z modules.
jsconfigvars
Podaje zmienne konfiguracyjne JavaScript dla strony. Użyj mw.config.set() aby je zaaplikować.
encodedjsconfigvars
Podaje zmienne konfiguracyjne JavaScript strony jako ciąg JSON.
indicators
Podaje HTML wskaźników statusu strony.
iwlinks
Podaje linki interwiki w sparsowanym wikitekście.
wikitext
Zwróć oryginalny wikitekst, który został sparsowany.
properties
Podaje różne własności zdefiniowane w sparsowanym wikitekście.
limitreportdata
Podaje raport limitu w ustrukturyzowany sposób. Nie zwraca żadnych danych gdy parametr disablelimitreport jest podany.
limitreporthtml
Podaje wersję HTML raportu limitu. Nie podaje żadnych danych gdy parametr disablelimitreport jest podany.
parsetree
Drzewo parsowania XML treści wersji (wymaga modelu zawartości wikitext)
parsewarnings
Podaje ostrzeżenia mające miejsce podczas parsowania zawartości.
headitems
Przestarzałe. Podaje elementy do umieszczenia w elemencie <head> strony.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, properties, revid, sections, templates, text, wikitext, headitems
Default: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

Klasa CSS do użycia w celu objęcia wyjścia parsera.

Default: mw-parser-output
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
effectivelanglinks
Przestarzałe.

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Type: boolean (details)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Przestarzałe.

Use disablelimitreport instead.

Type: boolean (details)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Type: boolean (details)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Type: boolean (details)
disablestylededuplication

Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.

Type: boolean (details)
generatexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)
preview

Parsuj w trybie podglądu.

Type: boolean (details)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Type: boolean (details)
disabletoc

Pomiń spis treści na wyjściu.

Type: boolean (details)
useskin

Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.

Jedna z następujących wartości: monobook, timeless, vector
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext

action=patrol

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Sprawdź stronę lub edycję.

Parametry:
rcid

ID z ostatnich zmian do oznaczenia jako sprawdzone.

Type: integer
revid

Numer edycji do sprawdzenia.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „patrol” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=protect

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień poziom zabezpieczenia strony.

Parametry:
title

Tytuł strony do zabezpieczenia lub do usunięcia zabezpiecznia. Nie może być użyty wraz z pageid.

pageid

ID strony do zabezpieczenia lub do usunięcia zabezpiecznia. Nie może być użyte wraz z title.

Type: integer
protections

Lista poziomów zabezpieczania formatowana na zasadzie action=level (np. edit=sysop). Poziom all oznacza, że każdy może wykonać akcję, tj. brak ograniczeń.

Uwaga: Wszelkie niewymienione akcje będą miały usunięte ograniczenia.

This parameter is required.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
expiry

Sygnatury czasowe. Jeśli ustawiona jest tylko jedna sygnatura, to zostanie zastosowana do wszystkich zabezpieczeń. Użyj infinite, indefinite, infinity lub never aby zabezpieczenie nigdy nie wygasło.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
reason

Powód zabezpieczania/odbezpieczania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
cascade

Włącz dziedziczne zabezpieczenie (chronione są wszystkie osadzone szablony i obrazki na tej stronie). Ignorowane, jeśli żaden z danych poziomów zabezpieczenia nie wspiera dziedziczenia.

Type: boolean (details)
watch
Przestarzałe.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=purge

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.

Parametry:
forcelinkupdate

Uaktualnij tabele linków i wykonaj inne drugorzędne aktualizacje danych.

Type: boolean (details)
forcerecursivelinkupdate

To samo co forcelinkupdate oraz aktualizacja tabeli linków dla każdej strony wykorzystującej tę stronę jako szablon.

Type: boolean (details)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)

action=query

Pozyskuj dane z i o MediaWiki.

Wszystkie żądania modyfikacji danych będą musiały najpierw użyć query aby nabyć token. Zapobiega to nadużyciom przez złośliwe strony.

Parametry:
prop

Własności do pozyskania z zakolejkowanych stron.

categories
Lista kategorii, do których należą strony
categoryinfo
Zwraca informacje o danych kategoriach.
contributors
Pozyskuje listę zalogowanych edytorów i liczbę anonimowych edytorów strony.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
extlinks
Zwraca wszystkie zewnętrzne adresy URL (nie interwiki) z podanych stron.
extracts
Returns plain-text or limited HTML extracts of the given pages.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
imageinfo
Zwraca informacje o pliku i historię przesyłania.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
info
Pokaż podstawowe informacje o stronie.
iwlinks
Wyświetla wszystkie linki interwiki z danych stron.
langlinks
Zwraca wszystkie linki językowe z podanych stron.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageimages
Zwraca informacje na temat obrazów na stronie, takie jak miniatury lub wygląd zdjęć.
pageprops
Pozyskaj różne własności strony zdefiniowane w jej treści.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
stashimageinfo
Zwraca informacje o ukrytych plikach.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, extracts, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageimages, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Listy do pozyskania.

allcampaigns
Enumerate all UploadWizard campaigns.
allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
allusers
Wylicza wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
blocks
Lista wszystkich zablokowanych użytkowników i adresów IP.
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
filearchive
Kolejno wylicz wszystkie usunięte pliki.
gadgetcategories
Zwraca listę kategorii gadżetów.
gadgets
Zwraca listę gadżetów używanych na tej wiki.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
logevents
Pobierz zdarzenia z rejestru.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
Lista wszystkich nazw właściwości stron w użyciu na wiki.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
tags
Lista znaczników zmian.
usercontribs
Pobierz wszystkie edycje podanego użytkownika.
users
Pobierz informacje o liście użytkowników.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
deletedrevs
Przestarzałe. Lista usuniętych wersji.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allcampaigns, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, gadgetcategories, gadgets, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Metadane do pozyskania.

allmessages
Zwraca komunikaty z tej witryny.
authmanagerinfo
Pozyskuje informacje o aktualnym statusie poświadczenia.
filerepoinfo
Zwróć meta-informacje na temat repozytorów obrazów skonfigurowanych na wiki.
languageinfo
Return information about available languages.
siteinfo
Zwróć ogólne informacje na temat witryny.
tokens
Pozyskaj tokeny do akcji modyfikujących dane.
userinfo
Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Uwzględnij dodatkową sekcję pageids wymieniającą wszystkie zwrócone ID stron.

Type: boolean (details)
export

Eksportuj aktualne wersje wszystkich podanych lub wygenerowanych stron.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Zwraca XML eksportu bez zamykania go w wyniku XML (ten sam format co na Specjalna:Eksport). Może zostać użyty tylko z query+export.

Type: boolean (details)
exportschema

Target the given version of the XML dump format when exporting. Can only be used with query+export.

Jedna z następujących wartości: 0.10, 0.11
Default: 0.11
iwurl

Decyduje czy pozykać pełny adres URL jeśli tytuł jest linkiem interwiki.

Type: boolean (details)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

rawcontinue

Zwraca surowe dane query-continue do kontynuacji.

Type: boolean (details)
titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w query+titles, query+pageids, oraz query+revids, a także ze stron zwróconych przez query+generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)

prop=categories (cl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista kategorii, do których należą strony

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Dodaje znacznik czasu dodania kategorii.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): hidden, sortkey, timestamp
clshow

Which kind of categories to show.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !hidden, hidden
cllimit

Liczba kategorii do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
clcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
cldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [otwórz w brudnopisie]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [otwórz w brudnopisie]

prop=categoryinfo (ci)

Zwraca informacje o danych kategoriach.

Parametr:
cicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [otwórz w brudnopisie]

prop=contributors (pc)

Pozyskuje listę zalogowanych edytorów i liczbę anonimowych edytorów strony.

Parametry:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, confirmaccount, confirmaccount-notify, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, gadgets-definition-edit, gadgets-edit, hideuser, import, importupload, interwiki, ipblock-exempt, lookupcredentials, managechangetags, markbotedits, mass-upload, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, nuke, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, renameuser, replacetext, requestips, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, spamblacklistlog, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, tboverride, tboverride-account, titleblacklistlog, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, upwizcampaigns, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, confirmaccount, confirmaccount-notify, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, gadgets-definition-edit, gadgets-edit, hideuser, import, importupload, interwiki, ipblock-exempt, lookupcredentials, managechangetags, markbotedits, mass-upload, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, nuke, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, renameuser, replacetext, requestips, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, spamblacklistlog, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, tboverride, tboverride-account, titleblacklistlog, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, upwizcampaigns, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pclimit

How many contributors to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=deletedrevisions (drv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość sha1hidden.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Tekst wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość texthidden.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in drvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
drvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
drvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Type: boolean (details)
drvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: drvstart musi być przed drvend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: drvstart musi być po drvend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
drvtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

drvuser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
drvexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
drvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=duplicatefiles (df)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.

Parametry:
dflimit

How many duplicate files to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
dfcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

dfdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

Zwraca wszystkie zewnętrzne adresy URL (nie interwiki) z podanych stron.

Parametry:
ellimit

Liczba linków do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
elcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Domyślnie: (puste)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)
Przykład:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]

prop=extracts (ex)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: TextExtracts
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Returns plain-text or limited HTML extracts of the given pages.

Parametry:
exchars

How many characters to return. Actual text returned might be slightly longer.

Type: integer
The value must be between 1 and 1200.
exsentences

How many sentences to return.

Type: integer
The value must be between 1 and 10.
exlimit

How many extracts to return. (Multiple extracts can only be returned if exintro is set to true.)

Type: integer or max
The value must be between 1 and 20.
Default: 20
exintro

Return only content before the first section.

Type: boolean (details)
explaintext

Return extracts as plain text instead of limited HTML.

Type: boolean (details)
exsectionformat

How to format sections in plaintext mode:

plain
No formatting.
wiki
Wikitext-style formatting (== like this ==).
raw
This module's internal representation (section titles prefixed with <ASCII 1><ASCII 2><section level><ASCII 2><ASCII 1>).
Jedna z następujących wartości: plain, raw, wiki
Default: wiki
excontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Type: integer

prop=fileusage (fu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.

Parametry:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Oznacz, jeśli strona jest przekierowaniem.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !redirect, redirect
fulimit

Ilość do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
fucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=imageinfo (ii)

Zwraca informacje o pliku i historię przesyłania.

Parametry:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
mime
Dodaje typ MIME pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth). If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): archivename, badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, thumbmime, timestamp, uploadwarning, url, user, userid
Default: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
iiurlheight

Podobne do iiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Default: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Default: pl
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Type: boolean (details)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Domyślnie: (puste)
iibadfilecontexttitle

If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list

iicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

prop=images (im)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.

Parametry:
imlimit

Liczba plików do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
imcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
imdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending

prop=info (in)

Pokaż podstawowe informacje o stronie.

Parametry:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
Liczba obserwujących, jeśli jest to dozwolone.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Przestarzałe. Czy użytkownik może przeczytać tę stronę. Zamiast tego użyj intestactions=read.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
varianttitles
Gives the display title in all variants of the site content language.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): displaytitle, notificationtimestamp, preload, protection, subjectid, talkid, url, varianttitles, visitingwatchers, watched, watchers, readable
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
intestactionsdetail

Detail level for intestactions. Use the main module's errorformat and errorlang parameters to control the format of the messages returned.

boolean
Return a boolean value for each action.
full
Return messages describing why the action is disallowed, or an empty array if it is allowed.
quick
Like full but skipping expensive checks.
Jedna z następujących wartości: boolean, full, quick
Default: boolean
intoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): block, delete, edit, email, import, move, protect, unblock, watch
incontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]

Wyświetla wszystkie linki interwiki z danych stron.

Parametry:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Dodaje pełny adres URL.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
iwlimit

Łączna liczba linków interwiki do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iwurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Type: boolean (details)
Przykład:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]

Zwraca wszystkie linki językowe z podanych stron.

Parametry:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Dodaje pełny adres URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): autonym, langname, url
lllang

Only return language links with this language code.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Default: pl
lllimit

How many langlinks to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
llcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

llurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Type: boolean (details)
Przykład:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [otwórz w brudnopisie]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie linki z danych stron.

Parametry:
plnamespace

Pokaż linki tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
pllimit

Liczba linków do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
plcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Get links from the page Main Page in the Użytkownik and Szablon namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [otwórz w brudnopisie]

prop=linkshere (lh)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.

Parametry:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Oznacz, jeśli strona jest przekierowaniem.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !redirect, redirect
lhlimit

Liczba do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lhcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=pageimages (pi)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: PageImages
 • Licencja: WTFPL

Zwraca informacje na temat obrazów na stronie, takie jak miniatury lub wygląd zdjęć.

Parametry:
piprop

Jakie informacje zwrócić:

thumbnail
Adres URL i wymiary miniatury obrazu powiązanego ze stroną, jeżeli występuje.
original
Adres URL i pierwotne wymiary obrazu powiązanego ze stroną, jeżeli występuje.
name
Tytuł obrazu.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): name, original, thumbnail
Default: thumbnail|name
pithumbsize

Maksymalna szerokość miniatur obrazów w pikselach.

Type: integer
Default: 50
pilimit

Określa jak wiele stron zwrócić.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 50.
Default: 50
pilicense

Ogranicz strony obrazów do określonego typu licencji

Jedna z następujących wartości: any, free
Default: free
picontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Type: integer
Przykład:
Pobierz nazwę i stupikslową miniaturę portretu Alberta Einsteina.
api.php?action=query&prop=pageimages&titles=Albert%20Einstein&pithumbsize=100 [otwórz w brudnopisie]

prop=pageprops (pp)

Pozyskaj różne własności strony zdefiniowane w jej treści.

Parametry:
ppcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Przykład:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [otwórz w brudnopisie]

prop=redirects (rd)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.

Parametry:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Nazwa każdego przekierowania.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): fragment, pageid, title
Default: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !fragment, fragment
rdlimit

Ile przekierowań zwrócić.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
rdcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=revisions (rv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pozyskaj informacje o wersji.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametry:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość sha1hidden.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Tekst wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość texthidden.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
rvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in rvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
rvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Type: boolean (details)
rvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: rvstart musi być przed rvend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: rvstart musi być po rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Przestarzałe.

Which tokens to obtain for each revision.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): rollback
rvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

prop=stashimageinfo (sii)

Zwraca informacje o ukrytych plikach.

Parametry:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
siisessionkey
Przestarzałe.

Alias dla siifilekey, dla kompatybilności wstecznej.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
mime
Dodaje typ MIME pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth). If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): badfile, bitdepth, canonicaltitle, commonmetadata, dimensions, extmetadata, metadata, mime, sha1, size, thumbmime, timestamp, url
Default: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
siiurlheight

Podobne do siiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Domyślnie: (puste)

prop=templates (tl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.

Parametry:
tlnamespace

Pokaż szablony tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
tllimit

Ile szablonów zwrócić?

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
tlcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
tldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [otwórz w brudnopisie]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Get pages in the Użytkownik and Szablon namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [otwórz w brudnopisie]

prop=transcludedin (ti)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.

Parametry:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Oznacz, jeśli strona jest przekierowaniem.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): pageid, redirect, title
Default: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !redirect, redirect
tilimit

Ile zwrócić.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ticontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=allcampaigns (uwc)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Upload Wizard
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Enumerate all UploadWizard campaigns.

Parametry:
uwcenabledonly

Only list campaigns that are enabled.

Type: boolean (details)
uwclimit

Number of campaigns to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 50
uwccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=allcategories (ac)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wymień wszystkie kategorie.

Parametry:
acfrom

Kategoria, od której rozpocząć wyliczanie.

accontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

acto

Kategoria, na której zakończyć wyliczanie.

acprefix

Szukaj wszystkich tytułów kategorii zaczynających się od tej wartości.

acdir

Kierunek sortowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
acmin

Zwróc tylko kategorie z przynajmniej tą liczbą członków.

Type: integer
acmax

Zwróc tylko kategorie z maksymalnie tą liczbą członków.

Type: integer
aclimit

Liczba kategorii do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
acprop

Jakie właściwości otrzymać:

size
Dodaje liczbę stron w kategorii.
hidden
Oznacza kategorie ukryte za pomocą __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): hidden, size
Domyślnie: (puste)
Przykłady:
Wymień kategorie z informacjami o liczbie stron w każdej z nich.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [otwórz w brudnopisie]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [otwórz w brudnopisie]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość sha1hidden.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Tekst wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość texthidden.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
adrslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
adrlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
adrexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
adruser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
adrnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
adrstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: adrstart musi być przed adrend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: adrstart musi być po adrend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
adrfrom

Zacznij listowanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrto

Skończ listowanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrprefix

Szukaj tytułów stron zaczynających się na tę wartość.

Nie może być używane z adruser.
adrexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Nie może być używane z adruser.
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
adrtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

adrcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)
Przykłady:
Wymień ostatnie 50 usuniętych edycji przez użytkownika Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
Wymień ostatnie 50 usuniętych edycji z przestrzeni głównej.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [otwórz w brudnopisie]

list=allfileusages (af)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.

Parametry:
afcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

affrom

Nazwa pliku, od którego rozpocząć wyliczanie.

afto

Nazwa pliku, na którym zakończyć wyliczanie.

afprefix

Szukaj tytułów plików zaczynających się na tę wartość.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
afprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Dodaje tytuł pliku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Default: title
aflimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
afdir

Kolejność listowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending

list=allimages (ai)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Kolejno wylicza wszystkie obrazy.

Parametry:
aisort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartości: name, timestamp
Default: name
aidir

Kolejność listowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending, newer, older
Default: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parse the comment on the version. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
url
Gives URL to the file and the description page. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dołączy sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
mime
Dodaje typ MIME pliku. Jeśli plik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość filehidden.
mediatype
Adds the media type of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
bitdepth
Adds the bit depth of the version. If the file has been revision deleted, a filehidden property will be returned.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
Default: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Ogranicz do obrazków, mających co najmniej taką liczbę bajtów.

Type: integer
aimaxsize

Ogranicz do obrazków, mających co najwyżej taką liczbę bajtów.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z następujących wartości: all, bots, nobots
Default: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ailimit

How many images in total to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
Przykłady:
Pokaz listę plików rozpoczynających się na literę B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [otwórz w brudnopisie]
Pokaż listę ostatnio przesłanych plików, podobnie do Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [otwórz w brudnopisie]
Pokaż listę plików z typem MIME image/png lub image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [otwórz w brudnopisie]
Pokaż informacje o 4 plikach rozpoczynających się na literę T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [otwórz w brudnopisie]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.

Parametry:
alcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

alfrom

Nazwa linku, od którego rozpocząć wyliczanie.

alto

Nazwa linku, na którym zakończyć wyliczanie.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Dodaje tytuł linku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Default: title
alnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
allimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
aldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [otwórz w brudnopisie]
Lista unikatowych tytułów plików.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets pages containing the links.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [otwórz w brudnopisie]

list=allpages (ap)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.

Parametry:
apfrom

Tytuł strony, od której rozpocząć wyliczanie.

apcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

apto

Tytuł strony, na której zakończyć wyliczanie.

apprefix

Szukaj wszystkich tytułów stron rozpoczynających się od tej wartości.

apnamespace

Przestrzeń nazw do wyliczenia.

Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
apfilterredir

Które strony wymienić.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: all
apminsize

Ogranicz do stron, mających co najmniej taką liczbę bajtów.

Type: integer
apmaxsize

Ogranicz do stron, mających co najwyżej taką liczbę bajtów.

Type: integer
apprtype

Ogranicz tylko do zabezpieczonych stron.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): edit, move, upload
apprlevel

Filtruj zabezpieczenia w oparciu o poziom zabezpieczenia (musi być użyte wraz z parametrem apprtype=).

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filtruj zabezpieczenia w oparciu o dziedziczność (ignorowane gdy parametr apprtype nie jest ustawiony).

Jedna z następujących wartości: all, cascading, noncascading
Default: all
aplimit

Liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
apdir

Kolejność listowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
apfilterlanglinks

Filtruj na podstawie posiadania przez stronę linków językowych. Zauważ, że może to nie uwzględniać linków językowych dodanych przez rozszerzenie.

Jedna z następujących wartości: all, withlanglinks, withoutlanglinks
Default: all
apprexpiry

Filtruj zabezpieczenia na podstawie czasu wygaśnięcia zabezpieczenia:

indefinite
Pobierz tylko strony z nieokreślonym wygaśnięciem zabezpieczenia.
definite
Pobierz tylko strony z określonym wygaśnięciem zabezpieczenia.
all
Pobierz stronyz dowolnym wygaśnięciem zabezpieczenia.
Jedna z następujących wartości: all, definite, indefinite
Default: all
Przykłady:
Pokaż listę stron rozpoczynających się na literę B.
api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Pokaż informacje o 4 stronach rozpoczynających się na literę T.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Pokaż zawartość pierwszych dwóch nieprzekierowujących stron, zaczynających się na Re.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [otwórz w brudnopisie]

list=allredirects (ar)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.

Parametry:
arcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

arfrom

Nazwa przekierowania, od którego rozpocząć wyliczanie.

arto

Nazwa przekierowania, na którym zakończyć wyliczanie.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Dodaje tytuł przekierowania.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): fragment, ids, interwiki, title
Default: title
arnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
arlimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending

list=allrevisions (arv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyświetl wszystkie wersje.

Parametry:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
Użytkownik, który utworzył wersję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
User ID of the revision creator. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
size
Długość wersji (w bajtach).
slotsize
Length (bytes) of each revision slot.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość sha1hidden.
slotsha1
SHA-1 (base 16) of each revision slot. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
contentmodel
Content model ID of each revision slot.
comment
Comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Tekst wersji. Jeśli treść została trwale usunięta (revision delete), zwrócona zostanie właściwość texthidden.
tags
Znaczniki wersji.
roles
List content slot roles that exist in the revision.
parsetree
Przestarzałe. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots

Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in arvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): main
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
arvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
arvexpandtemplates
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvgeneratexml
Przestarzałe.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvparse
Przestarzałe.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Przestarzałe.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Type: boolean (details)
arvcontentformat
Przestarzałe.

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
arvuser

Wyświetl wersje tylko tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
arvnamespace

Wyświetl tylko strony w przestrzeni głównej.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
arvstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: arvstart musi być przed arvend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: arvstart musi być po arvend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
arvexcludeuser

Nie wyświetlaj wersji tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
arvcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)

list=alltransclusions (at)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.

Parametry:
atcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
atprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Dodaje tytuł osadzenia.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title
Default: title
atnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Jedna z następujących wartości: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 10
atlimit

Łączna liczba elementów do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [otwórz w brudnopisie]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [otwórz w brudnopisie]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [otwórz w brudnopisie]

list=allusers (au)

Wylicza wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Parametry:
aufrom

Nazwa użytkownika, od którego rozpocząć wyliczanie.

auto

Nazwa użytkownika, na którym zakończyć wyliczanie.

auprefix

Wyszukaj wszystkich użytkowników, których nazwy zaczynają się od tej wartości.

audir

Kierunek sortowania.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
auexcludegroup

Exclude users in the given groups.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, confirmaccount, confirmaccount-notify, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, gadgets-definition-edit, gadgets-edit, hideuser, import, importupload, interwiki, ipblock-exempt, lookupcredentials, managechangetags, markbotedits, mass-upload, masseditregex, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, nuke, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, renameuser, replacetext, requestips, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, spamblacklistlog, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, tboverride, tboverride-account, titleblacklistlog, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, upwizcampaigns, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
auprop

Jakie informacje dołączyć:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Wyświetla uprawnienia, które posiada użytkownik.
editcount
Dodaje liczbę edycji użytkownika.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
aulimit

Łączna liczba nazw użytkowników do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
auwitheditsonly

Tylko użytkownicy, którzy edytowali.

Type: boolean (details)
auactiveusers

Wyświetl tylko użytkowników, aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

Type: boolean (details)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Przykład:
Wyświetl użytkowników zaczynających się na Y.
api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [otwórz w brudnopisie]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.

Parametry:
bltitle

Tytuł strony do wyszukania. Nie może być użyty równocześnie z blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

blnamespace

Przestrzeń nazw, z której wymieniać.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
bldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)

list=blocks (bk)

Lista wszystkich zablokowanych użytkowników i adresów IP.

Parametry:
bkstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: bkstart musi być przed bkend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: bkstart musi być po bkend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
bkids

Lista zablokowanych ID do wylistowania (opcjonalne).

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
bkusers

Lista użytkowników do wyszukania (opcjonalne).

Typ: lista użytkowników, podany jako: nazwa użytkownika, IP oraz zakres IP
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
bkip

Pozyskaj blokady pasujące do tego adresu IP lub zakresu CIDR, łącznie z blokadami zakresów. Nie może być użyte wraz z bkusers. Zakresy CIDR szersze niż IPv4/16 lub IPv6/19 nie są akceptowane.

bklimit

Maksymalna liczba blokad do wylistowania.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
bkprop

Właściwości do odczytu:

id
Dodaje identyfikator blokady.
user
Dodaje nazwę zablokowanego użytkownika.
userid
Dodaje identyfikator zablokowanego użytkownika.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Dodaje znacznik czasu założenia blokady.
expiry
Dodaje znacznik czasu wygaśnięcia blokady.
reason
Dodaje powód zablokowania.
range
Dodaje zakres adresów IP, na który zastosowano blokadę.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
restrictions
Dodaje częściowe ograniczenia jeśli blokada nie jest całościowa.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): by, byid, expiry, flags, id, range, reason, restrictions, timestamp, user, userid
Default: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !account, !ip, !range, !temp, account, ip, range, temp
bkcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=categorymembers (cm)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wszystkie strony w danej kategorii.

Parametry:
cmtitle

Kategoria, której zawartość wymienić (wymagane). Musi zawierać prefiks Kategoria:. Nie może być używany równocześnie z cmpageid.

cmpageid

ID strony kategorii, z której wymienić strony. Nie może być użyty równocześnie z cmtitle.

Type: integer
cmprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Doda ID strony.
title
Doda tytuł i identyfikator przestrzeni nazw strony.
sortkey
Doda klucz sortowania obowiązujący w danej kategorii (ciąg szesnastkowy).
sortkeyprefix
Doda klucz sortowania obowiązujący w danej kategorii (czytelna przez człowieka część klucza sortowania).
type
Doda informacje o typie strony w kategorii (page (strona), subcat (podkategoria) lub file (plik)).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Default: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): file, page, subcat
Default: page|subcat|file
cmcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

cmlimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
cmsort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartości: sortkey, timestamp
Default: sortkey
cmdir

W jakim kierunku sortować.

Jedna z następujących wartości: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Default: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Przestarzałe.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Przestarzałe.

Use cmendhexsortkey instead.

list=deletedrevs (dr)

 • Ten moduł jest przestarzały.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista usuniętych wersji.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametry:
drstart

Znacznik czasu, od którego rozpocząć wyliczanie.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drend

Znacznik czasu, na którym zakończyć wyliczanie.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: drstart musi być przed drend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: drstart musi być po drend.
Tryby: 1, 3
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
drfrom

Start listing at this title.

Tryb: 3
drto

Stop listing at this title.

Tryb: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Tryb: 3
drunique

Listuj tylko jedną edycję dla każdej strony.

Tryb: 3
Type: boolean (details)
drnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Tryb: 3
Jedna z następujących wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Default: 0
drtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

druser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
drexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, len, minor, parentid, parsedcomment, revid, sha1, tags, token, user, userid
Default: user|comment
drlimit

Maksymalna liczba zmian do wylistowania.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
drcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [otwórz w brudnopisie]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [otwórz w brudnopisie]
List the first 50 deleted pages in the Dyskusja namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [otwórz w brudnopisie]

list=embeddedin (ei)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.

Parametry:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: integer
eicontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

einamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
eidir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
eifilterredir

Jak filtrować przekierowania.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: all
eilimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=exturlusage (eu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wylicz strony zawierające podany adres URL.

Parametry:
euprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Dodaje ID strony.
title
Dodaje tytuł i identyfikator przestrzeni nazw strony.
url
Dodaje adres URL, używany na stronie.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, url
Default: ids|title|url
eucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Domyślnie: (puste)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
eulimit

Liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)

list=filearchive (fa)

Kolejno wylicz wszystkie usunięte pliki.

Parametry:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
description
Dodaje opis wersji obrazka.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Dodaje typ MIME obrazka.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): archivename, bitdepth, description, dimensions, mediatype, metadata, mime, parseddescription, sha1, size, timestamp, user
Default: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
facontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Pokaż listę wszystkich usuniętych plików.
api.php?action=query&list=filearchive [otwórz w brudnopisie]

list=gadgetcategories (gc)

Zwraca listę kategorii gadżetów.

Parametry:
gcprop

Jakie informacje o kategorii gadżetów pobrać:

name
Wewnętrzna nazwa kategorii.
title
Tytuł kategorii.
members
Liczba gadżetów w kategorii.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): members, name, title
Default: name
gcnames

Nazwy kategorii do pobrania.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Przykłady:
Pobierz listę istniejących kategorii gadżetów
api.php?action=query&list=gadgetcategories [otwórz w brudnopisie]
Pobierz wszystkie informacje na temat kategorii o nazwach „foo” i „bar”
api.php?action=query&list=gadgetcategories&gcnames=foo|bar&gcprop=name|title|members [otwórz w brudnopisie]

list=gadgets (ga)

Zwraca listę gadżetów używanych na tej wiki.

Parametry:
gaprop

Jakie informacje o gadżetach pobrać:

id
Wewnętrzny ID gadżetu.
metadata
Metadane gadżetu.
desc
Opis gadżetu przekształcony na HTML (może być powolne, użyj tylko jeśli naprawdę potrzeba).
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): desc, id, metadata
Default: id|metadata
gacategories

Z jakiej kategorii mają być pobrane informacje o gadżetach.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
gaids

Identyfikatory gadżetów do pobrania.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
gaallowedonly

Wymień tylko gadżety dozwolonych dla bieżącego użytkownika.

Type: boolean (details)
gaenabledonly

Wymień tylko gadżety włączone przez bieżącego użytkownika.

Type: boolean (details)
Przykłady:
Pobierz listę gadżetów wraz z ich opisami
api.php?action=query&list=gadgets&gaprop=id|desc [otwórz w brudnopisie]
Pobierz listę gadżetów z wszelkimi możliwymi właściwościami
api.php?action=query&list=gadgets&gaprop=id|metadata|desc [otwórz w brudnopisie]
Pobierz listę gadżetów należących do kategorii „foo”
api.php?action=query&list=gadgets&gacategories=foo [otwórz w brudnopisie]
Pobierz informacje o gadżetach „foo” i „bar”
api.php?action=query&list=gadgets&gaids=foo|bar&gaprop=id|desc|metadata [otwórz w brudnopisie]
Pobierz listę gadżetów włączonych przez bieżącego użytkownika
api.php?action=query&list=gadgets&gaenabledonly [otwórz w brudnopisie]

list=imageusage (iu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.

Parametry:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
iudir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

iwbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Dodaje prefiks interwiki.
iwtitle
Dodaje tytuł interwiki.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): iwprefix, iwtitle
Domyślnie: (puste)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametry:
lbllang

Language for the language link.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

lbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Dodaje kod języka linku językowego.
lltitle
Dodaje tytuł linku językowego.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): lllang, lltitle
Domyślnie: (puste)
lbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending

list=logevents (le)

Pobierz zdarzenia z rejestru.

Parametry:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
Default: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Jedna z następujących wartości: Can be empty, or block, contentmodel, create, delete, import, interwiki, managetags, merge, move, newusers, patrol, protect, renameuser, rights, spamblacklist, suppress, tag, titleblacklist, upload
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Jedna z następujących wartości: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, interwiki/*, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, renameuser/renameuser, rights/autopromote, rights/rights, spamblacklist/*, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, titleblacklist/*, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
leend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ledir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: lestart musi być przed leend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: lestart musi być po leend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Jedna z następujących wartości: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
lecontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Lista ostatnich zarejestrowanych zdarzeń.
api.php?action=query&list=logevents [otwórz w brudnopisie]

list=mystashedfiles (msf)

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametry:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): size, type
Domyślnie: (puste)
msflimit

Liczba plików do pobrania.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
msfcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykład:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [otwórz w brudnopisie]

list=pagepropnames (ppn)

Lista wszystkich nazw właściwości stron w użyciu na wiki.

Parametry:
ppncontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

ppnlimit

Maksymalna liczba zwracanych nazw.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=pageswithprop (pwp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

This parameter is required.
pwpprop

Jakie informacje dołączyć:

ids
Doda ID strony.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Dodaje wartość właściwości strony.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): ids, title, value
Default: ids|title
pwpcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

pwplimit

Maksymalna liczba zwracanych stron.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
pwpdir

W jakim kierunku sortować.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
Przykłady:
Lista pierwszych 10 stron za pomocą {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [otwórz w brudnopisie]
Pobierz dodatkowe informacje o pierwszych 10 stronach wykorzystując __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [otwórz w brudnopisie]

list=prefixsearch (ps)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametry:
pssearch

Wyszukaj tekst.

This parameter is required.
psnamespace

Przestrzenie nazw do przeszukania. Pomijane jeśli pssearch zaczyna się od poprawnego przedrostka przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Default: 0
pslimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
psoffset

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Type: integer
Default: 0
Przykład:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [otwórz w brudnopisie]

list=protectedtitles (pt)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.

Parametry:
ptnamespace

Listuj tylko strony z tych przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ptdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: ptstart musi być przed ptend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: ptstart musi być po ptend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Dodaje poziom zabezpieczeń.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, expiry, level, parsedcomment, timestamp, user, userid
Default: timestamp|level
ptcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

list=querypage (qp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.

Parametry:
qppage

Nazwa strony specjalnej. Należy pamiętać o wielkości liter.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DisambiguationPageLinks, DisambiguationPages, DoubleRedirects, Fewestrevisions, GadgetUsage, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinked, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedimages, Uncategorizedpages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Unusedtemplates, Unwatchedpages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Type: integer
Default: 0
qplimit

Liczba zwracanych wyników.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10

list=random (rn)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pobierz zestaw losowych stron.

Strony są listowane w stałych zbiorach, tylko punkt startowy jest losowy. Oznacza to, że jeśli na przykład Main Page jest pierwszą losową stroną na liście to List of fictional monkeys zawsze będzie drugą a List of people on stamps of Vanuatu trzecią itd.

Parametry:
rnnamespace

Zwraca strony tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rnfilterredir

Jaki filtrować przekierowania.

Jedna z następujących wartości: all, nonredirects, redirects
Default: nonredirects
rnredirect
Przestarzałe.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Type: boolean (details)
rnlimit

Określ ile losowych stron zostanie zwróconych.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 1
rncontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
Zwraca dwie losowe strony z głównej przestrzeni nazw.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [otwórz w brudnopisie]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [otwórz w brudnopisie]

list=recentchanges (rc)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wylicz ostatnie zmiany.

Parametry:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: rcstart musi być przed rcend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: rcstart musi być po rcend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
rcuser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
rcexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
rctag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Adds the user ID responsible for the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Dodaje komentarz do edycji. Jeśli komentarz został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość commenthidden.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Default: title|timestamp|ids
rctoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
rctype

Which types of changes to show.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
rctitle

Filter entries to those related to a page.

rccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Type: boolean (details)
rcslot

Only list changes that touch the named slot.

Jedna z następujących wartości: main

list=search (sr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.

Parametry:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

This parameter is required.
srnamespace

Szukaj tylko w tych przestrzeniach nazw.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
Default: 0
srlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
sroffset

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Type: integer
Default: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Jedna z następujących wartości: nearmatch, text, title
srinfo

Które metadane zwrócić.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): rewrittenquery, suggestion, totalhits
Default: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Dodaje rozmiar strony w bajtach.
wordcount
Dodaje liczbę słów na stronie.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Dodaje tytuł pasującego przekierowania.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Dodaje tytuł pasującej sekcji.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Przestarzałe. Ignored.
hasrelated
Przestarzałe. Zignorowano
extensiondata
Dodaje dodatkowe dane generowane przez rozszerzenia.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categorysnippet, extensiondata, isfilematch, redirectsnippet, redirecttitle, sectionsnippet, sectiontitle, size, snippet, timestamp, titlesnippet, wordcount, hasrelated, score
Default: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Dołączaj wyniki wyszukiwań interwiki w wyszukiwarce, jeśli możliwe.

Type: boolean (details)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.

Type: boolean (details)
srsort

Ustaw porządek sortowania zwracanych wyników.

Jedna z następujących wartości: relevance
Default: relevance

list=tags (tg)

Lista znaczników zmian.

Parametry:
tgcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

tglimit

Maksymalna liczba znaczników do wyświetlenia.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
tgprop

Which properties to get:

displayname
Dodaje komunikat systemowy dla znacznika.
description
Dodaje opis znacznika.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Czy znacznik jest nadal stosowany.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): active, defined, description, displayname, hitcount, source
Domyślnie: (puste)

list=usercontribs (uc)

Pobierz wszystkie edycje podanego użytkownika.

Parametry:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ucend

The end timestamp to return to.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
uccontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

ucuser

The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.

Typ: lista użytkowników, podany jako: nazwa użytkownika, IP oraz nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”)
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ucuserids

The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.

ucdir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: ucstart musi być przed ucend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: ucstart musi być po ucend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Dodaje komentarz edycji. Jeśli komentarz został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość commenthidden.
parsedcomment
Dodaje sparsowany komentarz edycji. Jeśli komentarz został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość commenthidden.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, flags, ids, parsedcomment, patrolled, size, sizediff, tags, timestamp, title
Default: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !autopatrolled, !minor, !new, !patrolled, !top, autopatrolled, minor, new, patrolled, top
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Przestarzałe.

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
Przykłady:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [otwórz w brudnopisie]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [otwórz w brudnopisie]

list=users (us)

Pobierz informacje o liście użytkowników.

Parametry:
usprop

Jakie informacje dołączyć:

blockinfo
Zaznacza czy użytkownik jest zablokowany, przez kogo i z jakiego powodu.
groups
Wyświetla wszystkie grupy, do których należy każdy z użytkowników.
groupmemberships
Wymienia grupy do których każdy użytkownik został przypasany, uwzględniając datę wygaśnięcia każdej z przynaleźności do grupy.
implicitgroups
Wymienia grupy których członkiem automatycznie został użytkownik.
rights
Wyświetla wszystkie uprawnienia, które ma każdy z użytkowników.
editcount
Dodaje licznik edycji użytkownika.
registration
Dodaje sygnaturę czasową rejestracji użytkownika.
emailable
Zaznacza czy użytkownik może i chce otrzymywać maile poprzez Specjalna:E-mail.
gender
Zaznacza płeć użytkownika. Zwraca male, female lub unknown.
centralids
Dodaje centralne ID i status przynaleźności użytkownika.
cancreate
Wskazuje czy konto dla poprawnej ale zarejestrowanej nazwy użytkownika może zostać utworzone.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): blockinfo, cancreate, centralids, editcount, emailable, gender, groupmemberships, groups, implicitgroups, registration, rights
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

Lista użytkowników, o których chcesz pobrać informacje.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ususerids

Lista ID użytkowników, o których chcesz pobrać informacje.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
ustoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): userrights

list=watchlist (wl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.

Parametry:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
wluser

Only list changes by this user.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
wldir

Kolejność wyliczania:

newer
Wymieniaj najpierw starsze wpisy. Uwaga: wlstart musi być przed wlend.
older
Wymieniaj najpierw nowsze wpisy (domyślnie). Uwaga: wlstart musi być po wlend.
Jedna z następujących wartości: newer, older
Default: older
wllimit

How many total results to return per request.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Dodaje tytuł strony.
flags
Adds flags for the edit.
user
Dodaje użytkownika, który wykonał edycję. Jeśli użytkownik został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość userhidden.
userid
Adds user ID of whoever made the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Dodaje komentarz do edycji. Jeśli komentarz został trwale usunięty (revision delete), zwrócona zostanie właściwość commenthidden.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
timestamp
Dodaje znacznik czasu edycji.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Dodaje starą i nową długość strony.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
Lists tags for the entry.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, flags, ids, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Default: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
Zmiany zewnętrzne.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categorize, edit, external, log, new
Default: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [otwórz w brudnopisie]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [otwórz w brudnopisie]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [otwórz w brudnopisie]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [otwórz w brudnopisie]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [otwórz w brudnopisie]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [otwórz w brudnopisie]

list=watchlistraw (wr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.

Parametry:
wrcontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 460, 461, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
wrlimit

How many total results to return per request.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): !changed, changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartości: ascending, descending
Default: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Przykłady:
List pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlistraw [otwórz w brudnopisie]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [otwórz w brudnopisie]

meta=allmessages (am)

Zwraca komunikaty z tej witryny.

Parametry:
ammessages

Komunikaty do zwrócenia. * (domyslna wartość) oznacza wszystkie komunikaty.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: *
amprop

Właściwości do odczytu.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): default
amenableparser

Przełącz aby włączyć analizator składni. Wikitekst komunikatu zostanie przetworzony (substytucja magicznych słów, wstawione szablony, itd.).

Type: boolean (details)
amnocontent

Jeśli ustawione, treść komunikatów nie będzie uwzględniona w wyjściu.

Type: boolean (details)
amincludelocal

Uwzględniaj także lokalne komunikaty tj. komunikaty, które nie istnieją w oprogramowaniu, ale znajdują się w przestrzeni MediaWiki. Listuje to wszystkie strony w przestrzeni MediaWiki, także będzie listować również te, które nie są naprawdę komunikatami, np. Common.js.

Type: boolean (details)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
amfilter

Zwraca tylko komunikaty, których nazwy zawierają ten tekst.

amcustomised

Zwraca tylko komunikaty w tym stanie zmodyfikowania.

Jedna z następujących wartości: all, modified, unmodified
Default: all
amlang

Zwraca komunikaty w tym języku.

amfrom

Zwraca komunikaty rozpoczynając od tego komunikatu.

amto

Zwraca komunikaty kończąc na tym komunikacie.

amtitle

Nazwa strony będąca kontekstem przy parsowaniu komunikatu (dla opcji amenableparser).

amprefix

Zwróć komunikat z tym prefixem.

Przykłady:
Pokaż wiadomości rozpoczynające się od ipb-.
api.php?action=query&meta=allmessages&amprefix=ipb- [otwórz w brudnopisie]
Pokaż wiadomości august i mainpage w języku niemieckim.
api.php?action=query&meta=allmessages&ammessages=august|mainpage&amlang=de [otwórz w brudnopisie]

meta=authmanagerinfo (ami)

Pozyskuje informacje o aktualnym statusie poświadczenia.

Parametry:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Jedna z następujących wartości: change, create, create-continue, link, link-continue, login, login-continue, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartości: html, none, raw, wikitext
Default: wikitext
Przykłady:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [otwórz w brudnopisie]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [otwórz w brudnopisie]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [otwórz w brudnopisie]

meta=filerepoinfo (fri)

Zwróć meta-informacje na temat repozytorów obrazów skonfigurowanych na wiki.

Parametr:
friprop

Which repository properties to get (properties available may vary on other wikis).

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
articlepath
Repository wiki's $wgArticlePath or equivalent.
canUpload
Whether files can be uploaded to this repository, e.g. via CORS and shared authentication.
descriptionCacheExpiry
(bez opisu)
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
favicon
Repository wiki's favicon URL, from $wgFavicon.
fetchDescription
Whether file description pages are fetched from this repository when viewing local file description pages.
initialCapital
Whether file names implicitly start with a capital letter.
local
Whether that repository is the local one or not.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
rootUrl
Root URL path for image paths.
scriptDirUrl
Root URL path for the repository wiki's MediaWiki installation.
server
Repository wiki's $wgServer or equivalent.
thumbUrl
Root URL path for thumbnail paths.
url
Public zone URL path.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): apiurl, articlepath, canUpload, descriptionCacheExpiry, displayname, favicon, fetchDescription, initialCapital, local, name, rootUrl, scriptDirUrl, server, thumbUrl, url
Default: apiurl|articlepath|canUpload|descriptionCacheExpiry|displayname|favicon|fetchDescription|initialCapital|local|name|rootUrl|scriptDirUrl|server|thumbUrl|url

meta=languageinfo (li)

Return information about available languages.

Continuation may be applied if retrieving the information takes too long for one request.

Parametry:
liprop

Which information to get for each language.

code
The language code. (This code is MediaWiki-specific, though there are overlaps with other standards.)
bcp47
The BCP-47 language code.
dir
The writing direction of the language (either ltr or rtl).
autonym
The autonym of the language, that is, the name in that language.
name
The name of the language in the language specified by the uselang parameter, with language fallbacks applied if necessary.
fallbacks
The language codes of the fallback languages configured for this language. The implicit final fallback to 'en' is not included (but some languages may fall back to 'en' explicitly).
variants
The language codes of the variants supported by this language.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): autonym, bcp47, code, dir, fallbacks, name, variants
Default: code
licode

Language codes of the languages that should be returned, or * for all languages.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: *
licontinue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

Przykłady:
Get the language codes of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo [otwórz w brudnopisie]
Get the autonyms and German names of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=autonym|name&uselang=de [otwórz w brudnopisie]
Get the fallback languages and variants of Occitan.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=fallbacks|variants&licode=oc [otwórz w brudnopisie]
Get the BCP-47 language code and direction of all supported languages.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=bcp47|dir [otwórz w brudnopisie]

meta=siteinfo (si)

Zwróć ogólne informacje na temat witryny.

Parametry:
siprop

Informacje do pozyskania:

general
Ogólne informacje o systemie.
namespaces
Lista zarejestrowanych przestrzeni nazw i ich nazwy kanoniczne.
namespacealiases
Lista zarejestrowanych aliasów przestrzeni nazw.
specialpagealiases
Lista aliasów stron specjalnych.
magicwords
Lista słów magicznych i ich aliasów.
interwikimap
Zwraca mapę interwiki (opcjonalnie filtrowaną i opcjonalnie lokalizowaną przy użyciu siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Zwraca statystyki witryny.
usergroups
Zwraca grupy użytkowników i powiązane uprawnienia.
libraries
Zwraca biblioteki zainstalowane na wiki.
extensions
Zwraca rozszerzenia zainstalowane na wiki.
fileextensions
Zwraca listę rozszerzeń plików (typów plików), które można przesłać.
rightsinfo
Zwraca informacje o prawach (licencji) wiki, jeśli takie są dostępne.
restrictions
Zwraca informacje o dostępnych typach ograniczeń (zabezpieczeń).
languages
Zwraca listę języków wspieranych przez MediaWiki (opcjonalnie lokalizowane przy użyciu siinlanguagecode).
languagevariants
Zwraca listę kodów języków dla których włączony jest LanguageConverter i wspierane warianty dla każdego z nich.
skins
Zwraca listę wszystkich włączonych skórek (opcjonalnie lokalizowane przy użyciu siinlanguagecode, w innym wypadku z języku treści).
extensiontags
Zwraca listę znaczników rozszerzeń dla analizatora składni.
functionhooks
Zwraca listę funkcji haków analizatora składni.
showhooks
Zwraca listę wszystkich subskrybowanych haków (zawartość $wgHooks).
variables
Zwraca listę ID zmiennych.
protocols
Zwraca listę protokołów dozwolonych w linkach zewnętrznych.
defaultoptions
Zwraca domyślne wartości preferencji użytkownika.
uploaddialog
Zwraca konfigurację okna przesyłania.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): dbrepllag, defaultoptions, extensions, extensiontags, fileextensions, functionhooks, general, interwikimap, languages, languagevariants, libraries, magicwords, namespacealiases, namespaces, protocols, restrictions, rightsinfo, showhooks, skins, specialpagealiases, statistics, uploaddialog, usergroups, variables
Default: general
sifilteriw

Zwróć tylko lokalne lub tylko globalne wpisy mapy interwiki.

Jedna z następujących wartości: !local, local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolean (details)
sinumberingroup

Wyświetla liczbę użytkowników w grupach użytkowników.

Type: boolean (details)
siinlanguagecode

Kod języka zlokalizowanych nazw języków (najlepsze możliwe) i skórek.

meta=tokens

Pozyskaj tokeny do akcji modyfikujących dane.

Parametr:
type

Types of token to request.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Default: csrf
Przykłady:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [otwórz w brudnopisie]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [otwórz w brudnopisie]

meta=userinfo (ui)

Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.

Parametry:
uiprop

Jakie informacje dołączyć:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Wyświetla wszystkie grupy, do których należy bieżący użytkownik.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Wyświetla wszystkie uprawnienia, które ma bieżący użytkownik.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
editcount
Dodaje liczbę edycji bieżącego użytkownika.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Dodaje adres e-mail użytkownika i datę jego potwierdzenia.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Dodaje datę rejestracji użytkownika.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
preferencestoken
Przestarzałe. Zdobądź token, by zmienić bieżące preferencje użytkownika.
latestcontrib
Adds the date of user's latest contribution.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): acceptlang, blockinfo, centralids, changeablegroups, editcount, email, groupmemberships, groups, hasmsg, implicitgroups, latestcontrib, options, ratelimits, realname, registrationdate, rights, unreadcount, preferencestoken
Aby wskazać wszystkie wartości, użyj *.
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Przykłady:
Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.
api.php?action=query&meta=userinfo [otwórz w brudnopisie]
Pobierz dodatkowe informacje o aktualnym użytkowniku.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [otwórz w brudnopisie]

action=removeauthenticationdata

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Usuń dane poświadczeń obecnego użytkownika.

Parametry:
request

Użyj tego żądania poświadczeń za pośrednictwem id od action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=remove.

This parameter is required.
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykład:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=resetpassword

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.

Parametry:
user

Użytkownik, którego hasło chcesz zresetować.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika
email

Adres e-mail użytkownika, którego hasło chcesz zresetować.

token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykłady:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Wyślij e-mail do resetowania hasła do wszystkich użytkowników posiadających adres user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=revisiondelete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Usuwaj i przywracaj wersje.

Parametry:
type

Typ wykonywanego usuwania wersji.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: archive, filearchive, logging, oldimage, revision
target

Tytuł strony do usunięcia wersji jeśli jest wymagany przez typ.

ids

Identyfikatory wersji do usunięcia.

This parameter is required.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
hide

Co ukryć w każdej z wersji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, user
show

Co pokazać w każdej z wersji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): comment, content, user
suppress

Czy ukryć dane przed administratoram itak samo jak przed innymi użytkownikami.

Jedna z następujących wartości: no, nochange, yes
Default: nochange
reason

Powód usunięcia lub przywrócenia.

tags

Tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=rollback

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wycofaj ostatnią edycję na stronie.

Jeśli użytkownik, który jako ostatni edytował stronę wykonał kilka edycji pod rząd to wszystkie zostaną wycofane.

Parametry:
title

Tytuł strony do wycofania ostatniej zmiany. Nie może być użyty wraz z pageid.

pageid

ID strony do wycofania ostatniej zmiany. Nie może być użyte wraz z title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
user

Nazwa użytkownika, którego edycje mają zostać wycofane.

This parameter is required.
Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, nazwa interwiki (np. „prefiks>PrzykładowaNazwa”) oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
summary

Niestandardowy opis edycji. Jeśli pozostawisz ten parametr pusty to użyty zostanie domyślny opis.

Domyślnie: (puste)
markbot

Oznacz wycofywaną edycję i samo jej wycofanie jako edycje bota.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

Token „rollback” pobrany z action=query&meta=tokens

Dla zachowania kompatybilności token używany w interfejsie sieciowym jest także akceptowany.

This parameter is required.
Przykłady:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [otwórz w brudnopisie]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Przykład:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [otwórz w brudnopisie]

action=scribunto-console

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Scribunto
 • Licencja: GPL-2.0-or-later AND MIT

Wewnętrzny moduł obsługi żądań XHR z konsoli Scribunto.

Parametry:
title

Tytuł modułu do przetestowania.

content

Nowa zawartość modułu.

session

Token sesji.

Type: integer
question

Następny wiersz do wykonania jako skrypt.

This parameter is required.
clear

Ustaw, aby wyczyścić stan bieżącej sesji

Type: boolean (details)

action=setnotificationtimestamp

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Wyślij do mnie e‐mail, gdy strona lub plik z mojej listy obserwowanych zostaną zmodyfikowane" preference is enabled.

Parametry:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Type: boolean (details)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=setpagelanguage

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień język strony.

Zmiana języka strony nie jest dozwolona na tej wiki.

Włącz $wgPageLanguageUseDB by użyć tej akcji.

Parametry:
title

Title of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with title.

Type: integer
lang

Language code of the language to change the page to. Use default to reset the page to the wiki's default content language.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: ab, abs, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, alt, am, ami, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, btm, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, default, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kjp, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lld, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nqo, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, shy-latn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, smn, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, szy, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, trv, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, xsy, yi, yo, yue, za, zea, zgh, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Powód zmiany.

tags

Change tags to apply to the log entry resulting from this action.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykłady:
Change the language of Main Page to Basque.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Change the language of the page with ID 123 to the wiki's default content language.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=spamblacklist

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: SpamBlacklist
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Sprawdź jeden lub więcej adresów URL pod kątem obecności na liście spamu.

Parametr:
url

URLe do sprawdzenia pod kątem obecności na czarnej liście.

This parameter is required.
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).

action=stashedit

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Tytuł edytowanej strony.

This parameter is required.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

stashedtexthash

Page content hash from a prior stash to use instead.

summary

Opis zmian.

Domyślnie: (puste)
contentmodel

Content model of the new content.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: Campaign, GadgetDefinition, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
contentformat

Content serialization format used for the input text.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
baserevid

Revision ID of the base revision.

This parameter is required.
Type: integer
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=tag

(main | tag)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
tags

Tags to apply to the log entry that will be created as a result of this action.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykłady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=templatedata

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: TemplateData
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Wydobądź dane przechowywane przez rozszerzenie TemplateData.

Parametry:
includeMissingTitles

Zwracaj dane o tytułach nawet gdy nie istnieją lub brakuje w nich danych TemplateData. Domyślnie tytuły są zwracane tylko gdy istnieją i posiadają takie dane.

Type: boolean (details)
doNotIgnoreMissingTitles
Przestarzałe.

Zwracaj dane o tytułach nawet gdy nie istnieją lub brakuje w nich danych TemplateData. Domyślnie (dla zachowania wstecznej kompatybilności) tytuły są zwracane tylko gdy istnieją i posiadają takie dane.

Type: boolean (details)
lang

Zwraca tłumaczenia w tym języku. Domyślnie zwracane są wszystkie dostępne tłumaczenia.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)

action=titleblacklist (tb)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: TitleBlacklist
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Sprawdź tytuł artykułu, pliku lub nazwy użytkownika pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.

Parametry:
tbtitle

Ciąg znaków, który sprawdzić pod kątem obecności na czarnej liście tytułów.

This parameter is required.
tbaction

Akcja do sprawdzenia.

Jedna z następujących wartości: create, createpage, createtalk, edit, move, new-account, upload
Default: edit
tbnooverride

Nie próbuj omijać czarnej listy tytułów.

Type: boolean (details)
Przykłady:
Sprawdź czy Foo jest na czarnej liście
api.php?action=titleblacklist&tbtitle=Foo [otwórz w brudnopisie]
Sprawdź czy Bar jest na czarnej liście dla edytowania
api.php?action=titleblacklist&tbtitle=Bar&tbaction=edit [otwórz w brudnopisie]

action=tokens

 • Ten moduł jest przestarzały.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parametr:
type

Types of token to request.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Default: edit
Przykłady:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [otwórz w brudnopisie]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [otwórz w brudnopisie]

action=unblock

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Odblokuj użytkownika.

Parametry:
id

ID blokady do zdjęcia (uzyskane z list=blocks). Nie może być użyte wraz z user.

Type: integer
user

Użytkownik, którego chcesz odblokować. Nie może być użyty z id.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika, IP, zakres IP oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
userid
Przestarzałe.

Zamiast tego podaj user=#ID.

Type: integer
reason

Powód odblokowania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=undelete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametry:
title

Tytuł strony do przywrócenia.

This parameter is required.
reason

Powód przywracania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Typ: lista znaczników czasu (dozwolone formaty)
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=unlinkaccount

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametry:
request

Użyj tego żądania poświadczeń za pośrednictwem id od action=query&meta=authmanagerinfo z amirequestsfor=unlink.

This parameter is required.
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Przykład:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=upload

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametry:
filename

Nazwa pliku docelowego.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
text

Initial page text for new files.

watch
Przestarzałe.

Obserwuj stronę.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartości: nochange, preferences, watch
Default: preferences
ignorewarnings

Ignoruj wszystkie ostrzeżenia.

Type: boolean (details)
file

Zawartość pliku.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Przestarzałe.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Type: boolean (details)
filesize

Filesize of entire upload.

Type: integer
The value must be between 0 and 104 857 600.
offset

Offset of chunk in bytes.

Type: integer
The value must be no less than 0.
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Type: boolean (details)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Type: boolean (details)
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=userrights

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zmień przynależność użytkownika do grup.

Parametry:
user

Użytkownik.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
userid
Przestarzałe.

Zamiast tego podaj parametr user=#ID.

Type: integer
add

Dodaj użytkownika do tych grup, lub, jeżeli jest już ich członkiem, zmień czas wygaśnięcia członkostwa w tych grupach.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
expiry

Sygnatury czasowe wygaśnięcia. Mogą być względne (np. 5 months lub 2 weeks) lub bezwzględne (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli ustawiona jest tylko jedna sygnatura, to zostanie zastosowana do wszystkich grup podanych w parametrze add. Użyj infinite, indefinite, infinity lub never aby grupa nigdy nie wygasła.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
Default: infinite
remove

Usuń użytkownika z tych grup.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): bot, bureaucrat, editor, interface-admin, suppress, sysop, upwizcampeditors
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token „userrights” pobrany z action=query&meta=tokens

Dla zachowania kompatybilności token używany w interfejsie sieciowym jest także akceptowany.

This parameter is required.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy):
Przykłady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [otwórz w brudnopisie]

action=validatepassword

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Validate a password against the wiki's password policies.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parametry:
password

Hasło do walidacji.

This parameter is required.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika oraz ID użytkownika (np. „#12345”)
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Przykłady:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [otwórz w brudnopisie]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [otwórz w brudnopisie]

action=visualeditor

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: VisualEditor
 • Licencja: MIT

Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.

Parametry:
page

Strona, na której wykonuje się działania.

This parameter is required.
badetag

Jeśli zapytanie do RESTBase zwróciło ETag wyglądający na nieprawidłowy, podaj go tutaj w celu logowania problemu.

format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm
Default: jsonfm
paction

Zadanie do wykonania.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: metadata, parse, parsedoc, parsefragment, templatesused, wikitext
wikitext

Wikikod wysyłany do usługi Parsoid, do przekonwertowania na HTML (paction=parsefragment).

section

Sekcja, na której działać.

stash

When saving, set this true if you want to use the stashing API.

oldid

Numer wersji, którą chcesz użyć (domyślnie to numer aktualnej wersji).

editintro

Edytuj intro, aby dodać do powiadomień.

pst

Wstępna transformacja wikitekstu przed zapisem, zanim zostanie wysłany do Parsoida (paction=parsefragment).

Type: boolean (details)
preload

Strona, z której treści można korzystać, jeśli pobrana strona nie zawiera jeszcze żadnej treści.

preloadparams

Parametry do zastąpienia na stronie wstępnego ładowania, jeśli są obecne.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).

action=visualeditoredit

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: VisualEditor
 • Licencja: MIT

Zapisz stronę HTML5 w MediaWiki (konwertowana na wikikod przez usługę Parsoid).

Parametry:
paction

Działanie do wykonania.

This parameter is required.
Jedna z następujących wartości: diff, save, serialize, serializeforcache
page

Strona, na której wykonuje się działania.

This parameter is required.
token

Token „csrf” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.
wikitext

The wikitext do działania.

section

Sekcja, na której wykonać działanie.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

basetimestamp

Podczas zapisywania, ustaw znacznik czasu, kiedy wersja była edytowana. Służy to do wykrywania konfliktów edycji.

starttimestamp

Podczas zapisywania, ustaw znacznik czasu, kiedy strona została załadowana. Służy to do wykrywania konfliktów edycji.

oldid

Numer wersji do użycia. Domyślnie najnowsza wersja. Wpisz 0 dla nowej strony.

minor

Oznacz jako drobną edycję.

watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

html

Kod HTML wysyłany do usługi Parsoid, konwertowany na wikikod.

etag

ETag do wysłania.

summary

Opis zmian.

captchaid

CAPTCHA ID (przy zapisywaniu odpowiedzi CAPTCHA).

captchaword

Odpowiedź na CAPTCHA (przy zapisywaniu odpowiedzi CAPTCHA).

cachekey

Wykorzystaj wynik poprzedniego żądania serializeforcache z tym kluczem. Zastępuje html.

tags

Znaczniki zmian do zastosowania w tej edycji.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).

action=watch

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0-or-later

Dodaj strony do listy obserwowanych obecnego użytkownika lub usuń je z niej.

Parametry:
title
Przestarzałe.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

Po ustawieniu strona będzie usuwana z listy obserwowanych a nie dodawana.

Type: boolean (details)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w titles, pageids, oraz revids, a także ze stron zwróconych przez generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)
token

Token „watch” pobrany z action=query&meta=tokens

This parameter is required.

format=json

Dane wyjściowe w formacie JSON.

Parametry:
callback

Jeśli podano, przekazuje dane wyjściowe do wywołania podanej funkcji. Dla bezpieczeństwa wszelkie dane dotyczące użytkownika zostaną ograniczone.

utf8

Jeśli podano, koduje większość (ale nie wszystkie) symbole nie będące ASCII jako UTF-8 zamiast zastępowania ich szesnastkowymi sekwencjami awaryjnymi. Domyślne gdy wartością formatversion nie jest 1.

Type: boolean (details)
ascii

Jeśli podano, koduje wszystkie symbole nie będące ASCII używając szesnastkowych sekwencji awaryjnych. Domyślne gdy wartością formatversion jest 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Formatowanie wyjścia:

1
Format kompatybilny wstecznie (wartości logiczne w stylu XML, klucz * dla danych, itd.).
2
Współczesny format.
latest
Użyj najnowszego formatu (obecnie 2); może ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Default: 1

format=jsonfm

Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
callback

Jeśli podano, przekazuje dane wyjściowe do wywołania podanej funkcji. Dla bezpieczeństwa wszelkie dane dotyczące użytkownika zostaną ograniczone.

utf8

Jeśli podano, koduje większość (ale nie wszystkie) symbole nie będące ASCII jako UTF-8 zamiast zastępowania ich szesnastkowymi sekwencjami awaryjnymi. Domyślne gdy wartością formatversion nie jest 1.

Type: boolean (details)
ascii

Jeśli podano, koduje wszystkie symbole nie będące ASCII używając szesnastkowych sekwencji awaryjnych. Domyślne gdy wartością formatversion jest 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Formatowanie wyjścia:

1
Format kompatybilny wstecznie (wartości logiczne w stylu XML, klucz * dla danych, itd.).
2
Współczesny format.
latest
Użyj najnowszego formatu (obecnie 2); może ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Default: 1

format=none

Output nothing.

format=php

(main | php)

Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.

Parametr:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Default: 1

format=phpfm

Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Modern format.
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartości: 1, 2, latest
Default: 1

format=rawfm

Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).

Parametr:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)

format=xml

(main | xml)

Dane wyjściowe w formacie XML.

Parametry:
xslt

Jeśli określony, dodaje podaną stronę jako arkusz styli XSL. Powinna to być strona wiki w przestrzeni nazw MediaWiki, której nazwa kończy się na .xsl.

includexmlnamespace

Jeśli zaznaczono, dodaje przestrzeń nazw XML.

Type: boolean (details)

format=xmlfm

Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
xslt

Jeśli określony, dodaje podaną stronę jako arkusz styli XSL. Powinna to być strona wiki w przestrzeni nazw MediaWiki, której nazwa kończy się na .xsl.

includexmlnamespace

Jeśli zaznaczono, dodaje przestrzeń nazw XML.

Type: boolean (details)

Typy danych

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean

Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.

expiry

Expiry values be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). For no expiry, use infinite, indefinite, infinity or never.

timestamp

Timestamps may be specified in several formats, see the Timestamp library input formats documented on mediawiki.org for details. ISO 8601 date and time is recommended: 2001-01-15T14:56:00Z. Additionally, the string now may be used to specify the current timestamp.

Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Twórcy

Deweloperzy API:

 • Roan Kattouw (główny programista wrzesień 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Yuri Astrakhan (twórca, główny programista wrzesień 2006–wrzesień 2007)
 • Brad Jorsch (główny programista 2013–obecnie)

Prosimy wysyłać komentarze, sugestie i pytania do mediawiki-api@lists.wikimedia.org lub zgłoś błąd na https://phabricator.wikimedia.org/.